امروز ۰۹ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۹ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

فروش كارخانه جاده مخصوص كرج
فروش كارخانه جاده مخصوص كرج
شناسه ملک :
PMF-00382

قیمت :
22,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
3,000 متر مربع

متراژ زمین :
17,000 متر مربع

متراژ اداری :
400 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش زمین، بر اتوبان کرج
فروش زمین، بر اتوبان کرج
شناسه ملک :
PMF-00378

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ زمین :
25,000 متر مربع

 آزادگان مناسب تالار ، رستوران سنتي
آزادگان مناسب تالار ، رستوران سنتي
شناسه ملک :
PMF-00368

قیمت :
1,700,000,000 تومان

متراژ سوله :
220 متر مربع

متراژ زمین :
1,700 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش زمين كشاورزي بر آزادگان مناسب دپو كانتين
فروش زمين كشاورزي بر آزادگان مناسب دپو كانتين
شناسه ملک :
PMF-00357

قیمت :
3,000,000,000 تومان

متراژ زمین :
8,000 متر مربع

فروش زمين، بزرگراه آزادگان
فروش زمين، بزرگراه آزادگان
شناسه ملک :
PMF-00354

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
300 متر مربع

متراژ زمین :
19,000 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق
فروش كارخانه، جاده قديم كرج
فروش كارخانه، جاده قديم كرج
شناسه ملک :
PMF-00352

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
2,100 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش تجاري، جاده قديم كرج
فروش تجاري، جاده قديم كرج
شناسه ملک :
PMF-00350

قیمت :
240,000,000 تومان

متراژ زمین :
31 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
فروش تجاري، ميدان انقلاب
فروش تجاري، ميدان انقلاب
شناسه ملک :
PMF-00349

قیمت :
2,000,000,000 تومان

متراژ زمین :
200 متر مربع

متراژ اداری :
160 متر مربع

متراژ تجاری :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
تهرانپارس
تهرانپارس
شناسه ملک :
PMF-00348

قیمت :
20,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
800 متر مربع

متراژ زمین :
1,800 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

متراژ تجاری :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش باغچه، آزادگان
فروش باغچه، آزادگان
شناسه ملک :
PMF-00347

قیمت :
300,000,000 تومان

متراژ زمین :
1,000 متر مربع

متراژ اداری :
30 متر مربع

امکانات :
برق
فروش تجاري، جاده قديم كرج
فروش تجاري، جاده قديم كرج
شناسه ملک :
PMF-00346

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
200 متر مربع

متراژ زمین :
500 متر مربع

متراژ اداری :
70 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز, تلفن
فروش كارگاه، جاده قديم كرج
فروش كارگاه، جاده قديم كرج
شناسه ملک :
PMF-00337

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
170 متر مربع

متراژ زمین :
200 متر مربع

متراژ اداری :
150 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن