امروز ۲۸ دی ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۲۸ دی ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

فروش انبار،جاده مخصوص كرج
فروش انبار،جاده مخصوص كرج
شناسه ملک :
PMF-00330

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
500 متر مربع

متراژ زمین :
1,600 متر مربع

متراژ اداری :
400 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز, تلفن
صنايع شيميايي 50 كيلومتري تهران
صنايع شيميايي 50 كيلومتري تهران
شناسه ملک :
PMF-00328

قیمت :
1,200,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,600 متر مربع

متراژ زمین :
4,000 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن
فروش 104 هکتار زمین سند دارابتداشهر چمستان ی نور
فروش 104 هکتار زمین سند دارابتداشهر چمستان ی نور
شناسه ملک :
PMF-00323

قیمت :
36,400,000,000 تومان

متراژ زمین :
1,040,000 متر مربع

فروش چهارديواري،  براتوبان كرج
فروش چهارديواري، براتوبان كرج
شناسه ملک :
PMF-00320

قیمت :
1,200,000,000 تومان

متراژ زمین :
1,400 متر مربع

رستوران ساوه
رستوران ساوه
شناسه ملک :
PMF-00319

قیمت :
800,000,000 تومان

متراژ زمین :
610 متر مربع

متراژ تجاری :
210 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش كارخانه، مواد غذايي قزوين
فروش كارخانه، مواد غذايي قزوين
شناسه ملک :
PMF-00317

قیمت :
4,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,400 متر مربع

متراژ زمین :
38,000 متر مربع

متراژ اداری :
120 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش انبار، اكازيون ميدان اعدام
فروش انبار، اكازيون ميدان اعدام
شناسه ملک :
PMF-00316

قیمت :
5,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
300 متر مربع

متراژ زمین :
470 متر مربع

متراژ تجاری :
20 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش كارخانه، شهرك صنعتي جنت آباد
فروش كارخانه، شهرك صنعتي جنت آباد
شناسه ملک :
PMF-00315

قیمت :
1,300,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,200 متر مربع

متراژ زمین :
5,000 متر مربع

متراژ اداری :
150 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش كارگاه، ميدان گمرك
فروش كارگاه، ميدان گمرك
شناسه ملک :
PMF-00311

قیمت :
6,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
400 متر مربع

متراژ زمین :
1,460 متر مربع

متراژ اداری :
30 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش زمين، شهرياربرجاده آدران
فروش زمين، شهرياربرجاده آدران
شناسه ملک :
PMF-00310

قیمت :
6,000,000,000 تومان

متراژ زمین :
6,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن
شهرك صنعتي كاظم آبادفروش زمين، اتوبان ساوه
شهرك صنعتي كاظم آبادفروش زمين، اتوبان ساوه
شناسه ملک :
PMF-00309

قیمت :
1,200,000,000 تومان

متراژ زمین :
3,000 متر مربع

ملارد بي بي سكينه مرغداري يا كارخانه
ملارد بي بي سكينه مرغداري يا كارخانه
شناسه ملک :
PMF-00300

قیمت :
700,000,000 تومان

متراژ سوله :
700 متر مربع

متراژ زمین :
23,000 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز, تلفن