امروز ۰۴ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۴ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

فروش كارخانه بهداشتي شهرك صنعتي خوارزمي
فروش كارخانه بهداشتي شهرك صنعتي خوارزمي
شناسه ملک :
PMF-00140

قیمت :
2,800,000,000 تومان

متراژ سوله :
800 متر مربع

متراژ زمین :
1,700 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
آزادگان شمال  (غفاري)
آزادگان شمال (غفاري)
شناسه ملک :
PMF-00136

قیمت :
650,000,000 تومان

متراژ سوله :
350 متر مربع

متراژ زمین :
1,000 متر مربع

متراژ اداری :
25 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز, تلفن
فروش زمين، آزادگان شمال
فروش زمين، آزادگان شمال
شناسه ملک :
PMF-00135

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ زمین :
16,800 متر مربع

متراژ اداری :
500 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز
فروش كارخانه، شور آباد( چرم شهر)
فروش كارخانه، شور آباد( چرم شهر)
شناسه ملک :
PMF-00127

قیمت :
1,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
900 متر مربع

متراژ زمین :
25,000 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز, تلفن
فروش زمين، شهرك صنعتي شورآباد
فروش زمين، شهرك صنعتي شورآباد
شناسه ملک :
PMF-00126

قیمت :
750,000,000 تومان

متراژ سوله :
4,000 متر مربع

متراژ زمین :
15,000 متر مربع

متراژ اداری :
300 متر مربع

فروش كارخانه، شور آباد
فروش كارخانه، شور آباد
شناسه ملک :
PMF-00125

قیمت :
5,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
3,000 متر مربع

متراژ زمین :
14,500 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز
گاوداري نظر آباد كرج
گاوداري نظر آباد كرج
شناسه ملک :
PMF-00122

قیمت :
3,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
2,000 متر مربع

متراژ زمین :
70,000 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, برق سه فاز
فروش گاوداري‏‏، نظرآباد
فروش گاوداري‏‏، نظرآباد
شناسه ملک :
PMF-00120

قیمت :
1,600,000,000 تومان

متراژ سوله :
4,100 متر مربع

متراژ زمین :
14,000 متر مربع

متراژ اداری :
180 متر مربع

امکانات :
آب چاه
گاوداري اشتهارد
گاوداري اشتهارد
شناسه ملک :
PMF-00119

قیمت :
4,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
5,000 متر مربع

متراژ زمین :
9,000,000 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, برق سه فاز
گاوداري اشتهارد
گاوداري اشتهارد
شناسه ملک :
PMF-00117

قیمت :
3,000,000,000 تومان

متراژ زمین :
1,500,000 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز
زمين كشاورزي با مجوزگلخانه شهريار
زمين كشاورزي با مجوزگلخانه شهريار
شناسه ملک :
PMF-00115

قیمت :
400,000,000 تومان

متراژ زمین :
10,000 متر مربع

متراژ اداری :
45 متر مربع

فروش ملك با موقعيت اداري و تجاري بازار آهن شاداباد
فروش ملك با موقعيت اداري و تجاري بازار آهن شاداباد
شناسه ملک :
PMF-00111

قیمت :
10,000,000,000 تومان

متراژ زمین :
4,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن