امروز ۱۷ تیر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۱۷ تیر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

فروش ویژه کارخانه لبنیات آماده بهره‌برداری با برند پرفروش
فروش ویژه کارخانه لبنیات آماده بهره‌برداری با برند پرفروش
شناسه ملک :
PMF-03550

قیمت :
17,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
250 متر مربع

متراژ زمین :
17,000 متر مربع

متراژ اداری :
300 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
9000 مترزمین براصلی 17 شهریور شادآباد
9000 مترزمین براصلی 17 شهریور شادآباد
شناسه ملک :
PMF-03544

قیمت :
18,000,000,000 تومان

متراژ زمین :
9,000 متر مربع

6200 متر صنعتی در اردبیل
6200 متر صنعتی در اردبیل
شناسه ملک :
PMF-03542

قیمت :
1,500,000,000 تومان

متراژ سوله :
2,000 متر مربع

متراژ زمین :
6,200 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
فروش زمین شهرک صنعتی سمنان
فروش زمین شهرک صنعتی سمنان
شناسه ملک :
PMF-03540

قیمت :
12,000,000,000 تومان

متراژ زمین :
330,000 متر مربع

امکانات :
آب چاه
كارخانه با مجوز احداث نيروگاه برق زنجان
كارخانه با مجوز احداث نيروگاه برق زنجان
شناسه ملک :
PMF-03539

قیمت :
5,200,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,500 متر مربع

متراژ زمین :
5,000 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش ملک تجاری دراشرفی اصفهانی پونک
فروش ملک تجاری دراشرفی اصفهانی پونک
شناسه ملک :
PMF-03536

قیمت :
200,000,000,000 تومان

متراژ زمین :
1,080 متر مربع

متراژ تجاری :
3,800 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
واحد صنعتی رشت شهرک صنعتی سفیدرود
واحد صنعتی رشت شهرک صنعتی سفیدرود
شناسه ملک :
PMF-03535

قیمت :
2,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
750 متر مربع

متراژ زمین :
1,574 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

متراژ تجاری :
150 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
زمین درشهرک صنعتی محمودآباد تهران
زمین درشهرک صنعتی محمودآباد تهران
شناسه ملک :
PMF-03524

قیمت :
1,500,000,000 تومان

متراژ زمین :
2,800 متر مربع

فروش کارخانه درتهران
فروش کارخانه درتهران
شناسه ملک :
PMF-03523

قیمت :
3,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,320 متر مربع

متراژ زمین :
1,800 متر مربع

متراژ اداری :
120 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز
زمین صنعتی در اصفهان دهسرخ، دارویی ...
زمین صنعتی در اصفهان دهسرخ، دارویی ...
شناسه ملک :
PMF-03520

قیمت :
750,000,000 تومان

متراژ زمین :
4,800 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
فروش ملک اداری درجاده مخصوص کرج
فروش ملک اداری درجاده مخصوص کرج
شناسه ملک :
PMF-03519

قیمت :
5,000,000,000 تومان

متراژ زمین :
300 متر مربع

متراژ اداری :
800 متر مربع

فروش هتل چهارستاره در استان البرز
فروش هتل چهارستاره در استان البرز
شناسه ملک :
PMF-03518

قیمت :
40,000,000,000 تومان

متراژ زمین :
1,200 متر مربع

متراژ تجاری :
1,200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن