امروز ۰۹ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۹ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

ملک صنعتی ایده آل زیر قیمت
ملک صنعتی ایده آل زیر قیمت
شناسه ملک :
PMF-03463

قیمت :
1,800,000,000 تومان

متراژ سوله :
300 متر مربع

متراژ زمین :
45,000 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز
فروش ملک صنعتی خدماتی شریف آباد
فروش ملک صنعتی خدماتی شریف آباد
شناسه ملک :
PMF-03461

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,180 متر مربع

متراژ زمین :
16,705 متر مربع

متراژ اداری :
130 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش ملك صنعتی قرچک ورامین
فروش ملك صنعتی قرچک ورامین
شناسه ملک :
PMF-03459

قیمت :
1,800,000,000 تومان

متراژ سوله :
300 متر مربع

متراژ زمین :
45,000 متر مربع

متراژ اداری :
150 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز
زمین تفرش روبرو دانشگاه آزاد
زمین تفرش روبرو دانشگاه آزاد
شناسه ملک :
PMF-03457

قیمت :
4,200,000 تومان

متراژ زمین :
6,000 متر مربع

واحد سنگبری شهرک صنعتی شمس آباد
واحد سنگبری شهرک صنعتی شمس آباد
شناسه ملک :
PMF-03456

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
2,200 متر مربع

متراژ زمین :
7,500 متر مربع

متراژ اداری :
500 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
33هکتار زمین و550هکتارزمین مرتع سمنان
33هکتار زمین و550هکتارزمین مرتع سمنان
شناسه ملک :
PMF-03455

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ زمین :
330,000 متر مربع

گاراژ بر اتوبان امام رضا خاوران
گاراژ بر اتوبان امام رضا خاوران
شناسه ملک :
PMF-03453

قیمت :
8,000,000,000 تومان

متراژ زمین :
3,000 متر مربع

متراژ تجاری :
300 متر مربع

فروش آشپزخانه صنعتی جاده مخصوص کرج
فروش آشپزخانه صنعتی جاده مخصوص کرج
شناسه ملک :
PMF-03452

قیمت :
4,500,000,000 تومان

متراژ سوله :
600 متر مربع

متراژ زمین :
1,500 متر مربع

متراژ اداری :
150 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
فروش کارخانه صنایع غذایی در مازندران
فروش کارخانه صنایع غذایی در مازندران
شناسه ملک :
PMF-03451

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
6,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق
فروش کارخانه درشهرک صنعتی شمس آباد
فروش کارخانه درشهرک صنعتی شمس آباد
شناسه ملک :
PMF-03448

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,200 متر مربع

متراژ زمین :
4,020 متر مربع

متراژ اداری :
750 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش کارخانه لبنیات
فروش کارخانه لبنیات
شناسه ملک :
PMF-03445

قیمت :
4,500,000,000 تومان

متراژ سوله :
2,000 متر مربع

متراژ زمین :
4,000 متر مربع

متراژ اداری :
300 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش کارخانه روکش لاستیک سنگین
فروش کارخانه روکش لاستیک سنگین
شناسه ملک :
PMF-03440

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
600 متر مربع

متراژ زمین :
3,600 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن