امروز ۰۹ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۹ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

مشهد 600متری سه نبش
مشهد 600متری سه نبش
شناسه ملک :
PMF-03160

قیمت :
130,000,000 تومان

متراژ سوله :
220 متر مربع

متراژ زمین :
600 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
کارخانه,خیابان سازمان آب
کارخانه,خیابان سازمان آب
شناسه ملک :
PMF-03158

قیمت :
22 تومان

متراژ سوله :
2,300 متر مربع

متراژ زمین :
4,500 متر مربع

متراژ اداری :
400 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
زمین صنعتی بهمراه سوله,منطقه صنعتی زاویه
زمین صنعتی بهمراه سوله,منطقه صنعتی زاویه
شناسه ملک :
PMF-03154

قیمت :
1,300,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
14,000 متر مربع

متراژ اداری :
120 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز
سوله صنعتى نوساز
سوله صنعتى نوساز
شناسه ملک :
PMF-03153

قیمت :
500,000,000 تومان

متراژ سوله :
300 متر مربع

متراژ زمین :
500 متر مربع

متراژ اداری :
40 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز
کارخانه بسته بندی فراورده های گوشتی
کارخانه بسته بندی فراورده های گوشتی
شناسه ملک :
PMF-03152

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,300 متر مربع

متراژ زمین :
4,200 متر مربع

متراژ اداری :
180 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن
فتح ,جاده قدیم کرج,فروش 1900مترصنعتی
فتح ,جاده قدیم کرج,فروش 1900مترصنعتی
شناسه ملک :
PMF-03151

قیمت :
7,600,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,100 متر مربع

متراژ زمین :
1,900 متر مربع

متراژ اداری :
600 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
ملک کارگاه صنعتی اسلامشهر
ملک کارگاه صنعتی اسلامشهر
شناسه ملک :
PMF-03148

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
280 متر مربع

متراژ زمین :
1,000 متر مربع

متراژ اداری :
30 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز
کارگاه و 6 عدد مغازه در رشت مناسب نمایندگی
کارگاه و 6 عدد مغازه در رشت مناسب نمایندگی
شناسه ملک :
PMF-03147

قیمت :
2,500,000,000 تومان

متراژ سوله :
525 متر مربع

متراژ زمین :
1,112 متر مربع

متراژ تجاری :
168 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
سوله به مساحت 1320 متر مربع در زمینی به مساحت 2130 متر/ منطقه ویژه اقتصادی پیام
سوله به مساحت 1320 متر مربع در زمینی به مساحت 2130 متر/ منطقه ویژه اقتصادی پیام
شناسه ملک :
PMF-03143

قیمت :
1,700,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,320 متر مربع

متراژ زمین :
2,130 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز
کارخانه تولید کمک فنر10000مترپاکدشت
کارخانه تولید کمک فنر10000مترپاکدشت
شناسه ملک :
PMF-03142

قیمت :
1,800,000,000 تومان

متراژ سوله :
3,500 متر مربع

متراژ زمین :
10,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
نمایند گی فروش و خدمات مجاز سایپا
شناسه ملک :
PMF-03141

قیمت :
10,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
600 متر مربع

متراژ زمین :
2,000 متر مربع

متراژ اداری :
254 متر مربع

متراژ تجاری :
980 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
کارخانه_صنعتی_6000 متر_
کارخانه_صنعتی_6000 متر_
شناسه ملک :
PMF-03140

قیمت :
7,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,100 متر مربع

متراژ زمین :
6,000 متر مربع

متراژ اداری :
155 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, تلفن