امروز ۱۷ تیر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۱۷ تیر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

فروش 6250 متر زمین جاده مخصوص کرج
شناسه ملک :
PMF-02545

قیمت :
12,500,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,500 متر مربع

متراژ زمین :
6,250 متر مربع

متراژ اداری :
500 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق سه فاز
فروش 1800 متر زمین جاده مخصوص کرج
شناسه ملک :
PMF-02542

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
690 متر مربع

متراژ زمین :
1,800 متر مربع

متراژ اداری :
40 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز, تلفن
فروش 2900 متر زمین جاده مخصوصکرج
شناسه ملک :
PMF-02541

قیمت :
3,400,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,400 متر مربع

متراژ زمین :
2,900 متر مربع

متراژ اداری :
35 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش3221 متر زمین جاده مخصوص
شناسه ملک :
PMF-02540

قیمت :
10,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,789 متر مربع

متراژ زمین :
3,221 متر مربع

متراژ اداری :
1,033 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش 100 هکتار زمین شهریار
شناسه ملک :
PMF-02539

قیمت :
120,000,000,000 تومان

متراژ زمین :
1,000,000 متر مربع

کارگاه صنعتی بزرگراه بسیج
کارگاه صنعتی بزرگراه بسیج
شناسه ملک :
PMF-02534

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
240 متر مربع

متراژ زمین :
240 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش 5000 مترزمین كارخانه نان صنعتي
شناسه ملک :
PMF-02533

قیمت :
1,500,000,000 تومان

متراژ زمین :
5,000 متر مربع

فروش 3400مترمجتمع جاده ساوه
شناسه ملک :
PMF-02532

قیمت :
12,000,000,000 تومان

متراژ زمین :
3,400 متر مربع

متراژ تجاری :
1,100 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش 7200 متر زمین احمد آباد
شناسه ملک :
PMF-02531

قیمت :
3,000,000,000 تومان

متراژ زمین :
7,200 متر مربع

فروش 1100مترزمین جاده ساوه
شناسه ملک :
PMF-02530

قیمت :
1,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
300 متر مربع

متراژ زمین :
1,100 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, تلفن
فروش 10000 متر زمین اسلامشهر
شناسه ملک :
PMF-02529

قیمت :
10,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,500 متر مربع

متراژ زمین :
10,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش 10150 متر زمین شهريار
شناسه ملک :
PMF-02528

قیمت :
1,522,000,000 تومان

متراژ زمین :
10,150 متر مربع

امکانات :
برق