امروز ۱۷ تیر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۱۷ تیر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

فروش کارخانه مواد غذایی در شهرک صنعتی رازی (شهرضا)
فروش کارخانه مواد غذایی در شهرک صنعتی رازی (شهرضا)
شناسه ملک :
PMF-04028

قیمت :
2,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
850 متر مربع

متراژ زمین :
1,680 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز
فروش 2500 متر صنعتی درجاده مخصوص کرج
فروش 2500 متر صنعتی درجاده مخصوص کرج
شناسه ملک :
PMF-04026

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,700 متر مربع

متراژ زمین :
2,500 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش کارخانه صنعتی درشهریار 4000 متر
فروش کارخانه صنعتی درشهریار 4000 متر
شناسه ملک :
PMF-04025

قیمت :
5,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
2,500 متر مربع

متراژ زمین :
4,000 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق, تلفن
فروش ویژه مرغداری گوشتی گیلان، رودسر
فروش ویژه مرغداری گوشتی گیلان، رودسر
شناسه ملک :
PMF-04024

قیمت :
2,300,000,000 تومان

متراژ سوله :
600 متر مربع

متراژ زمین :
3,000 متر مربع

متراژ اداری :
70 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
کارخانه لبنیات در شهرک صنعتی شفت
کارخانه لبنیات در شهرک صنعتی شفت
شناسه ملک :
PMF-04023

قیمت :
4,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
800 متر مربع

متراژ زمین :
2,000 متر مربع

متراژ اداری :
90 متر مربع

متراژ تجاری :
1,290 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
فروش باغ درسهیله کرج 2000 متر
فروش باغ درسهیله کرج 2000 متر
شناسه ملک :
PMF-04022

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ زمین :
2,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق, تلفن
فروش سوله در شهرک صنعتی پرند 2500 متر
فروش سوله در شهرک صنعتی پرند 2500 متر
شناسه ملک :
PMF-04020

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,200 متر مربع

متراژ زمین :
2,500 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
فروش کارخانه صنعتی شهرک صنعتی کاسپین
فروش کارخانه صنعتی شهرک صنعتی کاسپین
شناسه ملک :
PMF-04019

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
600 متر مربع

متراژ زمین :
7,000 متر مربع

متراژ اداری :
250 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره انبارصنعتی درمنطقه ویژه سلفچگان
اجاره انبارصنعتی درمنطقه ویژه سلفچگان
شناسه ملک :
PMF-04018

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
800 متر مربع

متراژ زمین :
2,500 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش کارخانه در شهریار 5500 متر
فروش کارخانه در شهریار 5500 متر
شناسه ملک :
PMF-04017

قیمت :
9,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,200 متر مربع

متراژ زمین :
5,500 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش 3800 مترانبارصنعتی سعیدآبادوحید
فروش 3800 مترانبارصنعتی سعیدآبادوحید
شناسه ملک :
PMF-04015

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
3,800 متر مربع

متراژ اداری :
120 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, برق سه فاز
فروش کارخانه در خوزستان شهرک صنعتی شوش
فروش کارخانه در خوزستان شهرک صنعتی شوش
شناسه ملک :
PMF-04014

قیمت :
1,600,000,000 تومان

متراژ سوله :
840 متر مربع

متراژ زمین :
2,400 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

متراژ تجاری :
44 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن