امروز ۰۴ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۴ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

فروش فوری کارخانه مواد غذایی شهركرد
فروش فوری کارخانه مواد غذایی شهركرد
شناسه ملک :
PMF-02516

قیمت :
1,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,500 متر مربع

متراژ زمین :
2,600 متر مربع

متراژ اداری :
300 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
فروش 5000 متر زمین صفا دشت
شناسه ملک :
PMF-02514

قیمت :
4,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
2,500 متر مربع

متراژ زمین :
5,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
زمین خدماتی کنار جاده اصلی سمنان - فیروزکوه
زمین خدماتی کنار جاده اصلی سمنان - فیروزکوه
شناسه ملک :
PMF-02510

قیمت :
50,000,000 تومان

متراژ زمین :
100 متر مربع

متراژ تجاری :
32 متر مربع

امکانات :
برق
براتوبان كرج 100000متربامجوز16500مترسوله
براتوبان كرج 100000متربامجوز16500مترسوله
شناسه ملک :
PMF-02508

قیمت :
20,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
16,500 متر مربع

متراژ زمین :
100,000 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز
کارخانه فروشی (کارخانه فرآورده های غذایی پیمان سابق)
کارخانه فروشی (کارخانه فرآورده های غذایی پیمان سابق)
شناسه ملک :
PMF-02505

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
3,000 متر مربع

متراژ زمین :
8,150 متر مربع

متراژ اداری :
550 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
کارخانه با سند شهرک صنعتی و مجوز ریختگری فلز
کارخانه با سند شهرک صنعتی و مجوز ریختگری فلز
شناسه ملک :
PMF-02504

قیمت :
1,300,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,500 متر مربع

متراژ زمین :
2,500 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش 18000 متر زمین صفادشت
شناسه ملک :
PMF-02501

قیمت :
180,000,000 تومان

متراژ زمین :
18,000 متر مربع

فروش 1800 متر کارخانه شهرک صنعتی اشتهارد
شناسه ملک :
PMF-02495

قیمت :
800,000,000 تومان

متراژ سوله :
800 متر مربع

متراژ زمین :
1,800 متر مربع

متراژ اداری :
108 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
معاوضه تجاري باملك فلزي شهرك صنعتي شمس اباد
شناسه ملک :
PMF-02493

قیمت :
1,250,000,000 تومان

متراژ تجاری :
78 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
کارگاه
کارگاه
شناسه ملک :
PMF-02489

قیمت :
1,600,000,000 تومان

متراژ سوله :
160 متر مربع

متراژ زمین :
208 متر مربع

متراژ اداری :
48 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش كارخانه در ٦٢ كيلومتري تهران با شرايط أجاره به شرط تمليك
فروش كارخانه در ٦٢ كيلومتري تهران با شرايط أجاره به شرط تمليك
شناسه ملک :
PMF-02486

قیمت :
650,000,000 تومان

متراژ سوله :
720 متر مربع

متراژ زمین :
2,100 متر مربع

متراژ اداری :
168 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
فروش 3400متر کارخانه شهرک صنعتی شمس آباد
شناسه ملک :
PMF-02483

قیمت :
1,850,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,600 متر مربع

متراژ زمین :
3,400 متر مربع

متراژ اداری :
160 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز