امروز ۰۴ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۴ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

فروش کارخانه شهرک صنعتی پرند 2500 متر
فروش کارخانه شهرک صنعتی پرند 2500 متر
شناسه ملک :
PMF-04044

قیمت :
5,500,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,200 متر مربع

متراژ زمین :
2,500 متر مربع

متراژ اداری :
150 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش کارگاه درشهرک صنعتی سهند 400 متر
فروش کارگاه درشهرک صنعتی سهند 400 متر
شناسه ملک :
PMF-04043

قیمت :
2,600,000,000 تومان

متراژ سوله :
400 متر مربع

متراژ زمین :
400 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش کارگاه درجاده مخصوص کرج داروپخش
فروش کارگاه درجاده مخصوص کرج داروپخش
شناسه ملک :
PMF-04037

قیمت :
4,200,000,000 تومان

متراژ سوله :
150 متر مربع

متراژ زمین :
350 متر مربع

متراژ اداری :
120 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش 480 مترکارگاه درجاده مخصوص کرج
فروش 480 مترکارگاه درجاده مخصوص کرج
شناسه ملک :
PMF-04035

قیمت :
6,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
200 متر مربع

متراژ زمین :
480 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش 2500 متر صنعتی درجاده مخصوص کرج
فروش 2500 متر صنعتی درجاده مخصوص کرج
شناسه ملک :
PMF-04026

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,700 متر مربع

متراژ زمین :
2,500 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش کارخانه صنعتی درشهریار 4000 متر
فروش کارخانه صنعتی درشهریار 4000 متر
شناسه ملک :
PMF-04025

قیمت :
5,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
2,500 متر مربع

متراژ زمین :
4,000 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق, تلفن
فروش ویژه مرغداری گوشتی گیلان، رودسر
فروش ویژه مرغداری گوشتی گیلان، رودسر
شناسه ملک :
PMF-04024

قیمت :
2,300,000,000 تومان

متراژ سوله :
600 متر مربع

متراژ زمین :
3,000 متر مربع

متراژ اداری :
70 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
کارخانه لبنیات در شهرک صنعتی شفت
کارخانه لبنیات در شهرک صنعتی شفت
شناسه ملک :
PMF-04023

قیمت :
4,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
800 متر مربع

متراژ زمین :
2,000 متر مربع

متراژ اداری :
90 متر مربع

متراژ تجاری :
1,290 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
فروش باغ درسهیله کرج 2000 متر
فروش باغ درسهیله کرج 2000 متر
شناسه ملک :
PMF-04022

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ زمین :
2,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق, تلفن
فروش سوله در شهرک صنعتی پرند 2500 متر
فروش سوله در شهرک صنعتی پرند 2500 متر
شناسه ملک :
PMF-04020

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,200 متر مربع

متراژ زمین :
2,500 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
فروش کارخانه صنعتی شهرک صنعتی کاسپین
فروش کارخانه صنعتی شهرک صنعتی کاسپین
شناسه ملک :
PMF-04019

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
600 متر مربع

متراژ زمین :
7,000 متر مربع

متراژ اداری :
250 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره انبارصنعتی درمنطقه ویژه سلفچگان
اجاره انبارصنعتی درمنطقه ویژه سلفچگان
شناسه ملک :
PMF-04018

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
800 متر مربع

متراژ زمین :
2,500 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
گاز, برق سه فاز, تلفن