امروز ۰۴ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۴ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

312متر سوله واقع درشهرک صنعتی چهاردانگه
شناسه ملک :
PMF-02315

قیمت :
820,000,000 تومان

متراژ سوله :
160 متر مربع

متراژ زمین :
312 متر مربع

متراژ اداری :
30 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
36 دهنه مغازه واقع در جاده ساوه
شناسه ملک :
PMF-02314

قیمت :
350,000,000,000 تومان

متراژ زمین :
4,400 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
1500 متر زمین شهرک صنعتی
شناسه ملک :
PMF-02313

قیمت :
1,300,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
1,500 متر مربع

متراژ اداری :
150 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
باغچه 2860 متر هشتگرد
شناسه ملک :
PMF-02312

قیمت :
1,150,000,000 تومان

متراژ زمین :
2,860 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق
گاراژ جاده ساوه 3000متر
شناسه ملک :
PMF-02307

قیمت :
6,000,000,000 تومان

متراژ زمین :
3,000 متر مربع

متراژ تجاری :
500 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن
کارگاه تولیدی با مجوز انواع رنگ و انواع چسب
شناسه ملک :
PMF-02304

قیمت :
160,000,000 تومان

متراژ سوله :
180 متر مربع

متراژ زمین :
670 متر مربع

متراژ اداری :
25 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
فروش موقعيت تجاري برجاده مخصوص 3100متر
فروش موقعيت تجاري برجاده مخصوص 3100متر
شناسه ملک :
PMF-02302

قیمت :
14,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,600 متر مربع

متراژ زمین :
3,100 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

متراژ تجاری :
60 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جاده ساوه فروش 3000مترگاراژ
جاده ساوه فروش 3000مترگاراژ
شناسه ملک :
PMF-02301

قیمت :
6,000,000,000 تومان

متراژ زمین :
3,000 متر مربع

متراژ تجاری :
500 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش ملك تجاري برجاده مخصوص 1700متر
شناسه ملک :
PMF-02300

قیمت :
2,500,000,000 تومان

متراژ سوله :
160 متر مربع

متراژ زمین :
1,750 متر مربع

متراژ تجاری :
90 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش چاپخانه
شناسه ملک :
PMF-02298

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
3,500 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
سوله مجهز به جرثقيل ٣٠ تني
سوله مجهز به جرثقيل ٣٠ تني
شناسه ملک :
PMF-02296

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
5,800 متر مربع

متراژ اداری :
70 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
جاده مخصوص 1800صنعتي موقعيت نمايندگي و...
شناسه ملک :
PMF-02295

قیمت :
3,600,000,000 تومان

متراژ سوله :
700 متر مربع

متراژ زمین :
1,800 متر مربع

متراژ اداری :
60 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, برق سه فاز, تلفن