امروز ۰۹ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۹ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

شورآباد6000 متركارخانه
شناسه ملک :
PMF-02141

قیمت :
7,800,000,000 تومان

متراژ سوله :
3,000 متر مربع

متراژ زمین :
6,000 متر مربع

متراژ اداری :
150 متر مربع

امکانات :
گاز صنعتي, برق سه فاز
احمدآباد5000 متر
شناسه ملک :
PMF-02139

قیمت :
3,000,000,000 تومان

متراژ زمین :
5,000 متر مربع

برخیابان شمشیری750 مترتجاري
شناسه ملک :
PMF-02134

قیمت :
4,500,000,000 تومان

متراژ سوله :
420 متر مربع

متراژ زمین :
750 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فیروزبهرام فروش 80000مترزمين كشاورزي
شناسه ملک :
PMF-02133

قیمت :
21,600,000,000 تومان

متراژ زمین :
80,000 متر مربع

امکانات :
آب چاه
شهرک صنعتی جنت آباد 2400متركارتن سازي
شناسه ملک :
PMF-02132

قیمت :
1,400,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,260 متر مربع

متراژ زمین :
2,400 متر مربع

متراژ اداری :
160 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
شهرک صنعتی پایتخت2000 متر
شناسه ملک :
PMF-02131

قیمت :
500,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
2,000 متر مربع

متراژ اداری :
60 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
رودهن67000 مترمربع دامداري،پرورش بلدرچين
شناسه ملک :
PMF-02130

قیمت :
3,500,000,000 تومان

متراژ سوله :
10,152 متر مربع

متراژ زمین :
67,000 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق, برق سه فاز
شهرک صنعتی سهند350متر
شناسه ملک :
PMF-02127

قیمت :
770,000,000 تومان

متراژ سوله :
170 متر مربع

متراژ زمین :
350 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز
خاوران10000مترصنعتي
شناسه ملک :
PMF-02126

قیمت :
5,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
2,500 متر مربع

متراژ زمین :
100,000 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
شهرک خوارزمی1700 مترمربع مجوزسوسيس وكالباس
شناسه ملک :
PMF-02125

قیمت :
1,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
550 متر مربع

متراژ زمین :
1,700 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری
شهرک صنعتی خوارزمی1100متر
شناسه ملک :
PMF-02123

قیمت :
350,000,000 تومان

متراژ سوله :
400 متر مربع

متراژ زمین :
1,100 متر مربع

متراژ اداری :
40 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
انباردارووموادغذايي22000مترزمين 8000مترسوله نوساز
شناسه ملک :
PMF-02122

قیمت :
20,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
8,000 متر مربع

متراژ اداری :
500 متر مربع