امروز ۰۴ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۴ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

انبارگندم خيابان شوش 3000مترانبارتجاري
شناسه ملک :
PMF-02092

قیمت :
30,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,200 متر مربع

متراژ زمین :
3,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
باغ ميوه محمدشهركرج 2400متر
شناسه ملک :
PMF-02091

قیمت :
480,000,000 تومان

متراژ زمین :
2,400 متر مربع

امکانات :
آب چاه
شهرجديدهشتگرد سايت كارگاهي 600مترزمین
شناسه ملک :
PMF-02089

قیمت :
210,000,000 تومان

متراژ زمین :
600 متر مربع

هشتگرفاز2000مترصنعتی
شناسه ملک :
PMF-02088

قیمت :
1,800,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
2,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
جاده ساوه 280متر
شناسه ملک :
PMF-02080

قیمت :
200,000,000 تومان

متراژ سوله :
63 متر مربع

متراژ زمین :
280 متر مربع

متراژ اداری :
8 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن
شهرياركهنز9500متر
شناسه ملک :
PMF-02078

قیمت :
2,400,000,000 تومان

متراژ سوله :
5,000 متر مربع

متراژ زمین :
9,542 متر مربع

امکانات :
آب چاه, تلفن
كارخانه توليد اجاق گازبامجوز1500مترشهريار
شناسه ملک :
PMF-02076

قیمت :
1,500,000,000 تومان

متراژ سوله :
700 متر مربع

متراژ زمین :
1,500 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
كارخانه چيبس 800مترشهريار
شناسه ملک :
PMF-02075

قیمت :
1,600,000,000 تومان

متراژ سوله :
680 متر مربع

متراژ زمین :
780 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
شهرك صنعتي پاسارگاد5330مترزمين صنعتي
شناسه ملک :
PMF-02074

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ زمین :
5,330 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق
گاراژيا نمايشگاه،پاركينگ برآيت الله سعيدي
شناسه ملک :
PMF-02073

قیمت :
4,100,000,000 تومان

متراژ سوله :
100 متر مربع

متراژ زمین :
4,100 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق, تلفن
زمین برآزادگان 2730متر
شناسه ملک :
PMF-02072

قیمت :
1,360,000,000 تومان

متراژ زمین :
2,730 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق
تهران بتن کارگاه 90متري
شناسه ملک :
PMF-02070

قیمت :
400,000,000 تومان

متراژ سوله :
80 متر مربع

متراژ زمین :
90 متر مربع

متراژ اداری :
65 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن