امروز ۰۴ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۴ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

احمدآبادمستوفي 5000متر صنعتی
شناسه ملک :
PMF-02050

قیمت :
6,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
3,400 متر مربع

متراژ زمین :
5,000 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
احمداباد 1000مترباغچه
شناسه ملک :
PMF-02048

قیمت :
400,000,000 تومان

متراژ زمین :
1,000 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق
رضي آبادشهريار2400مترزمین
شناسه ملک :
PMF-02047

قیمت :
240,000,000 تومان

متراژ زمین :
2,400 متر مربع

اكازيون (فوري فروشي) جاده مخصوص 300مترصنعتی
اكازيون (فوري فروشي) جاده مخصوص 300مترصنعتی
شناسه ملک :
PMF-02046

قیمت :
1,100,000,000 تومان

متراژ سوله :
160 متر مربع

متراژ زمین :
300 متر مربع

متراژ اداری :
20 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
سه راه آدران 15000مترکارخانه
شناسه ملک :
PMF-02045

قیمت :
16,500,000,000 تومان

متراژ سوله :
500 متر مربع

متراژ زمین :
15,000 متر مربع

متراژ اداری :
120 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
فروش مرغداری 33000مترصباشهرشهريار
شناسه ملک :
PMF-02044

قیمت :
13,200,000,000 تومان

متراژ سوله :
8,500 متر مربع

متراژ زمین :
33,000 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز
احمداباد 12000مترزمين صنعتی
شناسه ملک :
PMF-02043

قیمت :
6,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
650 متر مربع

متراژ زمین :
12,000 متر مربع

متراژ اداری :
24 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
كهنز شهريار 17000مترصنعتی
شناسه ملک :
PMF-02042

قیمت :
6,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,300 متر مربع

متراژ زمین :
17,000 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
19000مترزمین براتوبان آزادگان جنب بازار پرندگان
شناسه ملک :
PMF-02041

قیمت :
11,400,000,000 تومان

متراژ سوله :
60 متر مربع

متراژ زمین :
19,000 متر مربع

امکانات :
برق, تلفن
نمایشگاه ،تعميرگاه،گاراژ برآيت الله سعيدي
نمایشگاه ،تعميرگاه،گاراژ برآيت الله سعيدي
شناسه ملک :
PMF-02040

قیمت :
17,200,000,000 تومان

متراژ سوله :
450 متر مربع

متراژ زمین :
4,300 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

متراژ تجاری :
136 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
کارخانه نیمه سازشهرک صنعتی سالاریه چرمشهر
شناسه ملک :
PMF-02036

قیمت :
270,000,000 تومان

متراژ سوله :
360 متر مربع

متراژ زمین :
2,300 متر مربع

جاده ساوه 1000مترسالن بهداشتی
شناسه ملک :
PMF-02031

قیمت :
1,600,000,000 تومان

متراژ سوله :
100 متر مربع

متراژ زمین :
1,000 متر مربع

متراژ اداری :
120 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق, تلفن