امروز ۱۷ مرداد ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۱۷ مرداد ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

آزادي فروش کارواش1000متر
شناسه ملک :
PMF-01908

قیمت :
4,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
700 متر مربع

متراژ زمین :
1,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
صنعتی
صنعتی
شناسه ملک :
PMF-01889

قیمت :
4,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
2,600 متر مربع

متراژ زمین :
2,050 متر مربع

متراژ اداری :
123 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق, تلفن
باغ تالار4100متر احمدابادمستوفي
شناسه ملک :
PMF-01888

قیمت :
5,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,400 متر مربع

متراژ زمین :
4,142 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق
صنعتی جاده مخصوص كرج 37000متر
شناسه ملک :
PMF-01887

قیمت :
60,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
10,000 متر مربع

متراژ زمین :
3,700 متر مربع

متراژ اداری :
600 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جاده مخصوص كرج900متر تجاري اداري
شناسه ملک :
PMF-01884

قیمت :
3,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,151 متر مربع

متراژ زمین :
900 متر مربع

متراژ اداری :
180 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش تجاری وانبارمناسب نمايندگي (آذري)
شناسه ملک :
PMF-01870

قیمت :
40,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
900 متر مربع

متراژ زمین :
3,150 متر مربع

متراژ تجاری :
500 متر مربع

فروش کارخانه آجر
فروش کارخانه آجر
شناسه ملک :
PMF-01865

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ زمین :
80,000 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق, برق سه فاز
جاده مخصوص كيلومتر26فروش انبار
جاده مخصوص كيلومتر26فروش انبار
شناسه ملک :
PMF-01859

قیمت :
1,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
300 متر مربع

متراژ زمین :
410 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز
زمین كشاورزي آزادگان شمس آباد
شناسه ملک :
PMF-01843

قیمت :
1,200,000,000 تومان

متراژ زمین :
8,000 متر مربع

کارخانه بویین زهرا
شناسه ملک :
PMF-01823

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
10,000 متر مربع

متراژ زمین :
50,000 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
فروش کارخانه شهرک صنعتی نظرآباد
شناسه ملک :
PMF-01819

قیمت :
4,200,000,000 تومان

متراژ سوله :
2,000 متر مربع

متراژ زمین :
4,200 متر مربع

متراژ اداری :
380 متر مربع

امکانات :
آب شهری
فروش نمایندگی سایپا وپارس خودرو-کرج
فروش نمایندگی سایپا وپارس خودرو-کرج
شناسه ملک :
PMF-01816

قیمت :
3,800,000,000 تومان

متراژ سوله :
600 متر مربع

متراژ زمین :
1,100 متر مربع

متراژ اداری :
600 متر مربع

متراژ تجاری :
128 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن