امروز ۰۷ خرداد ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۷ خرداد ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

پذیرش سرمایه گذار
شناسه ملک :
PMF-01312

قیمت :
تماس بگیرید.

فروش کارخانه تاکستان
شناسه ملک :
PMF-01300

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
3,700 متر مربع

متراژ زمین :
30,000 متر مربع

متراژ اداری :
70 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
زمین صنعتی شيراز (داراب)
شناسه ملک :
PMF-01298

قیمت :
400,000,000 تومان

متراژ زمین :
5,000 متر مربع

متراژ اداری :
5,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
فروش ملک صنعتی در تبریز
شناسه ملک :
PMF-01293

قیمت :
1,300,000 تومان

متراژ سوله :
600 متر مربع

متراژ زمین :
4,300 متر مربع

متراژ اداری :
60 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
شهرک صنعتی ساوه فروش کارخانه قوطی سازی
شهرک صنعتی ساوه فروش کارخانه قوطی سازی
شناسه ملک :
PMF-01362

قیمت :
12,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
3,000 متر مربع

متراژ زمین :
12,000 متر مربع

متراژ اداری :
300 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جاده مخصوص ايران خودرو
شناسه ملک :
PMF-01287

قیمت :
1,400,000,000 تومان

متراژ سوله :
100 متر مربع

متراژ زمین :
720 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز
شهرك صنعتي پايتخت فروش سوله نوساز
شهرك صنعتي پايتخت فروش سوله نوساز
شناسه ملک :
PMF-01286

قیمت :
700,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
2,100 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش كارخانه اسكلت فلزي جاده خاوران
فروش كارخانه اسكلت فلزي جاده خاوران
شناسه ملک :
PMF-01280

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
3,600 متر مربع

متراژ زمین :
18,000 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن
فروش كارخانه موقعيت استثنايي مناسب موادغذايي
فروش كارخانه موقعيت استثنايي مناسب موادغذايي
شناسه ملک :
PMF-01279

قیمت :
3,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
600 متر مربع

متراژ زمین :
15,000 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
فروش330هكتار زمين صنعتي اشتهاردزير قيمت منطقه
فروش330هكتار زمين صنعتي اشتهاردزير قيمت منطقه
شناسه ملک :
PMF-01278

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ زمین :
3,300,000 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز
فروش كارخانه دماوند - جاده فیروزکوه
فروش كارخانه دماوند - جاده فیروزکوه
شناسه ملک :
PMF-01276

قیمت :
600,000,000 تومان

متراژ سوله :
200 متر مربع

متراژ زمین :
600 متر مربع

متراژ اداری :
60 متر مربع

امکانات :
برق, برق سه فاز, تلفن
فروش باغ تالار
شناسه ملک :
PMF-01275

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ زمین :
6,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن