امروز ۰۷ خرداد ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۷ خرداد ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

كمال شهرمناسب موادغذايي
شناسه ملک :
PMF-00982

قیمت :
6,500,000,000 تومان

متراژ زمین :
26,000 متر مربع

فروش چهارديواري بامجوز انبارشورآباد
شناسه ملک :
PMF-00981

قیمت :
650,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,850 متر مربع

متراژ زمین :
7,500 متر مربع

متراژ اداری :
150 متر مربع

شورآباد
شناسه ملک :
PMF-00980

قیمت :
3,200,000,000 تومان

متراژ سوله :
2,200 متر مربع

متراژ زمین :
2,400 متر مربع

متراژ اداری :
24 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
دوكارخانه باتمامي دستگاههاي توليد كابل
شناسه ملک :
PMF-00979

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ زمین :
2,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
كارخانه دسمال كاغذي
شناسه ملک :
PMF-00978

قیمت :
700,000,000 تومان

متراژ سوله :
700 متر مربع

متراژ زمین :
3,200 متر مربع

متراژ اداری :
120 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, برق سه فاز
فروش تالار فرديس
شناسه ملک :
PMF-00977

قیمت :
3,500,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,500 متر مربع

متراژ زمین :
2,500 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
موقعيت كارواش نمايندگي تجاري
شناسه ملک :
PMF-00976

قیمت :
16,000,000,000 تومان

متراژ زمین :
1,800 متر مربع

متراژ تجاری :
360 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش ملك نيمه كاره درفازموادغذايي خوارزمي
شناسه ملک :
PMF-00975

قیمت :
170,000,000 تومان

متراژ سوله :
400 متر مربع

متراژ زمین :
1,800 متر مربع

دوهکتار زمین تغییرکاربری شده. استان مركزي
دوهکتار زمین تغییرکاربری شده. استان مركزي
شناسه ملک :
PMF-00973

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
20,000 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز
فروش زمین
شناسه ملک :
PMF-00972

قیمت :
85,000 تومان

متراژ زمین :
40,000 متر مربع

امکانات :
گاز, برق
فروش ساختمان دوطبقه 6دانگ
شناسه ملک :
PMF-00969

قیمت :
550,000,000 تومان

متراژ زمین :
270 متر مربع

متراژ تجاری :
50 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
کارخانه پلاستیک سازی
کارخانه پلاستیک سازی
شناسه ملک :
PMF-00964

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
2,160 متر مربع

متراژ زمین :
12,350 متر مربع

متراژ اداری :
368 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن