امروز ۰۷ خرداد ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۷ خرداد ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

کارخانه اسکلت سازی سالاریه چرمشهر
کارخانه اسکلت سازی سالاریه چرمشهر
شناسه ملک :
PMF-02708

قیمت :
1,500,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,100 متر مربع

متراژ زمین :
7,420 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق, برق سه فاز, تلفن
سوله مناسب تولیدوانبارکرج-کمالشهر
سوله مناسب تولیدوانبارکرج-کمالشهر
شناسه ملک :
PMF-02706

قیمت :
650,000,000 تومان

متراژ سوله :
300 متر مربع

متراژ زمین :
485 متر مربع

متراژ اداری :
300 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز
سعيدآبادشهريار8000مترزمين3000مترسالن
سعيدآبادشهريار8000مترزمين3000مترسالن
شناسه ملک :
PMF-02705

قیمت :
4,800,000,000 تومان

متراژ سوله :
3,000 متر مربع

متراژ زمین :
8,000 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, برق سه فاز, تلفن
كيلومتر20جاده مخصوص كرج
كيلومتر20جاده مخصوص كرج
شناسه ملک :
PMF-02704

قیمت :
5,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,100 متر مربع

متراژ زمین :
3,100 متر مربع

متراژ اداری :
255 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش سوله و کارگاه تولیدی(اصفهان)
فروش سوله و کارگاه تولیدی(اصفهان)
شناسه ملک :
PMF-02702

قیمت :
1,400,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,062 متر مربع

متراژ زمین :
3,257 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق, برق سه فاز
سالن (اردبیل)
سالن (اردبیل)
شناسه ملک :
PMF-02700

قیمت :
190 تومان

متراژ سوله :
500 متر مربع

متراژ زمین :
3,000 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز
سالن صنعتي
شناسه ملک :
PMF-02699

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,100 متر مربع

متراژ زمین :
2,100 متر مربع

متراژ اداری :
1,500 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش کارخانه سس و پاپ کورن گلدانه
فروش کارخانه سس و پاپ کورن گلدانه
شناسه ملک :
PMF-02697

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
2,000 متر مربع

متراژ زمین :
2,100 متر مربع

فروش کارخانه لبنیات و آبمیوه
فروش کارخانه لبنیات و آبمیوه
شناسه ملک :
PMF-02696

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ زمین :
2,400 متر مربع

متراژ اداری :
600 متر مربع

۱۶۵۰ کارخانه با ۴۰۰ متر سوله قلعه نو
شناسه ملک :
PMF-02694

قیمت :
تماس بگیرید.

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
کارگاه كرج فرديس
شناسه ملک :
PMF-02693

قیمت :
800,000,000 تومان

متراژ سوله :
280 متر مربع

متراژ زمین :
1,200 متر مربع

متراژ اداری :
30 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش مجوز و زمین اب معدنی چشمه دیمه شهرکرد(بهترین اب معدنی خاورمیانه)
شناسه ملک :
PMF-02692

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ زمین :
2,395 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن