امروز ۰۷ خرداد ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۷ خرداد ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

فروش 3500 متر زمین احمدآباد
شناسه ملک :
PMF-02524

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
700 متر مربع

متراژ زمین :
3,500 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش 500 متر باغ فیروز بهرام
شناسه ملک :
PMF-02523

قیمت :
170,000,000 تومان

متراژ زمین :
500 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق
فروش 60000 متر زمین فیروز بهرام
شناسه ملک :
PMF-02522

قیمت :
33,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
7,700 متر مربع

متراژ زمین :
60,000 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز
فروش 53500 متر زمین فیروز بهرام
شناسه ملک :
PMF-02521

قیمت :
14,000,000,000 تومان

متراژ زمین :
53,500 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن
فروش 1000 متر زمین فیروز بهرام
شناسه ملک :
PMF-02520

قیمت :
1,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
160 متر مربع

متراژ زمین :
1,000 متر مربع

متراژ اداری :
30 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز
فروش 9500 متر باغ مزروعی آزادگان
شناسه ملک :
PMF-02519

قیمت :
3,500,000,000 تومان

متراژ سوله :
400 متر مربع

متراژ زمین :
9,500 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, تلفن
فروش فوری کارخانه مواد غذایی شهركرد
فروش فوری کارخانه مواد غذایی شهركرد
شناسه ملک :
PMF-02516

قیمت :
1,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,500 متر مربع

متراژ زمین :
2,600 متر مربع

متراژ اداری :
300 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
فروش 5000 متر زمین صفا دشت
شناسه ملک :
PMF-02514

قیمت :
4,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
2,500 متر مربع

متراژ زمین :
5,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
زمین خدماتی کنار جاده اصلی سمنان - فیروزکوه
زمین خدماتی کنار جاده اصلی سمنان - فیروزکوه
شناسه ملک :
PMF-02510

قیمت :
50,000,000 تومان

متراژ زمین :
100 متر مربع

متراژ تجاری :
32 متر مربع

امکانات :
برق
براتوبان كرج 100000متربامجوز16500مترسوله
براتوبان كرج 100000متربامجوز16500مترسوله
شناسه ملک :
PMF-02508

قیمت :
20,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
16,500 متر مربع

متراژ زمین :
100,000 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز
کارخانه فروشی (کارخانه فرآورده های غذایی پیمان سابق)
کارخانه فروشی (کارخانه فرآورده های غذایی پیمان سابق)
شناسه ملک :
PMF-02505

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
3,000 متر مربع

متراژ زمین :
8,150 متر مربع

متراژ اداری :
550 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
کارخانه با سند شهرک صنعتی و مجوز ریختگری فلز
کارخانه با سند شهرک صنعتی و مجوز ریختگری فلز
شناسه ملک :
PMF-02504

قیمت :
1,300,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,500 متر مربع

متراژ زمین :
2,500 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن