امروز ۰۷ خرداد ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۷ خرداد ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

فروش 1530 متر زمین شهرک صنعتی عباس آباد
شناسه ملک :
PMF-02474

قیمت :
950,000,000 تومان

متراژ سوله :
800 متر مربع

متراژ زمین :
1,530 متر مربع

متراژ اداری :
120 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, تلفن
فروش 4500متر زمین شهرک صنعتی پایتخت
شناسه ملک :
PMF-02473

قیمت :
2,500,000,000 تومان

متراژ سوله :
2,100 متر مربع

متراژ زمین :
4,500 متر مربع

متراژ اداری :
300 متر مربع

امکانات :
گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش 1960 متر زمین شهرک صنعتی نظرآباد
شناسه ملک :
PMF-02470

قیمت :
850,000,000 تومان

متراژ زمین :
720 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق
فروش 1800متر زمین اشتهارد
شناسه ملک :
PMF-02469

قیمت :
850,000,000 تومان

متراژ زمین :
750 متر مربع

متراژ اداری :
110 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق
فروش 2100متر گاراژ جاده ساوه
شناسه ملک :
PMF-02465

قیمت :
3,570,000,000 تومان

متراژ زمین :
2,100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
فروش 15000 متر زمین شورآبادبامجوزساخت
شناسه ملک :
PMF-02461

قیمت :
750,000,000 تومان

متراژ زمین :
15,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق
فروش 9465 متر زمین شورآباد
شناسه ملک :
PMF-02460

قیمت :
11,358,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
9,465 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز, تلفن
فروش 2450متر زمین عباس آباد
شناسه ملک :
PMF-02459

قیمت :
1,200,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
2,450 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش 4800 متر زمین صنعتی اشتهارد
شناسه ملک :
PMF-02458

قیمت :
1,600,000,000 تومان

متراژ سوله :
3,300 متر مربع

متراژ زمین :
4,800 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش 700متر زمین شورآباد
شناسه ملک :
PMF-02456

قیمت :
1,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
350 متر مربع

متراژ زمین :
700 متر مربع

متراژ اداری :
70 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
51000مترخيابان رجايي موقعيت تجاري،اداري،صنعتي
شناسه ملک :
PMF-02454

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
20,000 متر مربع

متراژ زمین :
51,000 متر مربع

متراژ اداری :
2,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
فروش 6800متر زمین ميدان یافت آباد
شناسه ملک :
PMF-02451

قیمت :
17,000,000,000 تومان

متراژ زمین :
6,800 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق