امروز ۰۷ خرداد ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۷ خرداد ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

فروش کارگاه تهران بتون شاداباد
فروش کارگاه تهران بتون شاداباد
شناسه ملک :
PMF-03983

قیمت :
1,400,000,000 تومان

متراژ سوله :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش مجتمع اداری در جاده مخصوص اکباتان
فروش مجتمع اداری در جاده مخصوص اکباتان
شناسه ملک :
PMF-03982

قیمت :
20,000,000,000 تومان

متراژ زمین :
420 متر مربع

متراژ اداری :
600 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش کارخانه درشهرک صنعتی شریف ابهر زنجان
فروش کارخانه درشهرک صنعتی شریف ابهر زنجان
شناسه ملک :
PMF-03981

قیمت :
3,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
2,100 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش ملک تجاری درکشور گرجستان
فروش ملک تجاری درکشور گرجستان
شناسه ملک :
PMF-03977

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
28 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
فروش کارخانه 4400 متر در جاده مخصوص کرج
فروش کارخانه 4400 متر در جاده مخصوص کرج
شناسه ملک :
PMF-03976

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
2,800 متر مربع

متراژ زمین :
4,500 متر مربع

متراژ اداری :
60 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
فروش ملک صنعتی جاده مخصوص کرج 10000 متر
فروش ملک صنعتی جاده مخصوص کرج 10000 متر
شناسه ملک :
PMF-03975

قیمت :
تماس بگیرید.

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش سالن  صنعتی درجاده قدیم کرج 280 متر
فروش سالن صنعتی درجاده قدیم کرج 280 متر
شناسه ملک :
PMF-03974

قیمت :
6,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
140 متر مربع

متراژ زمین :
280 متر مربع

متراژ اداری :
140 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش کارخانه درشهرک استقلال جاده مخصوص کرج
فروش کارخانه درشهرک استقلال جاده مخصوص کرج
شناسه ملک :
PMF-03973

قیمت :
20,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
3,500 متر مربع

متراژ زمین :
5,000 متر مربع

متراژ اداری :
150 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش سوله صنعتی درجاده مخصوص کرج
فروش سوله صنعتی درجاده مخصوص کرج
شناسه ملک :
PMF-03972

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,200 متر مربع

متراژ زمین :
2,000 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش سوله صنعتی در شهرک صنعتی پایتخت
فروش سوله صنعتی در شهرک صنعتی پایتخت
شناسه ملک :
PMF-03971

قیمت :
4,500,000,000 تومان

متراژ سوله :
3,000 متر مربع

متراژ زمین :
5,000 متر مربع

متراژ اداری :
400 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش کارگاه درجاده مخصوص کرج 420 متر
فروش کارگاه درجاده مخصوص کرج 420 متر
شناسه ملک :
PMF-03969

قیمت :
3,600,000,000 تومان

متراژ سوله :
250 متر مربع

متراژ زمین :
420 متر مربع

متراژ اداری :
70 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
فروش مغازه میدان امام خمینی خیابان سعدی جنوبی جدید
فروش مغازه میدان امام خمینی خیابان سعدی جنوبی جدید
شناسه ملک :
PMF-03967

قیمت :
3,600,000,000 تومان

متراژ زمین :
24 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق, تلفن