امروز ۰۷ خرداد ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۷ خرداد ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

2000 متر زمین شهرک صنعتی دامغان
شناسه ملک :
PMF-02148

قیمت :
100,000,000 تومان

متراژ زمین :
2,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری
شهرک صنعتی خوارزمی22400 متر
شناسه ملک :
PMF-02147

قیمت :
15,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
3,150 متر مربع

متراژ زمین :
22,400 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
برق سه فاز
سعیدآبادشهريار 12000 متر
شناسه ملک :
PMF-02146

قیمت :
12,000,000,000 تومان

متراژ زمین :
12,000 متر مربع

متراژ اداری :
450 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
شادآباد1200 متربرخيابان وثوق
شناسه ملک :
PMF-02144

قیمت :
1,800,000,000 تومان

متراژ زمین :
1,200 متر مربع

جاده قدیم قم 10000 متر
شناسه ملک :
PMF-02143

قیمت :
8,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
3,000 متر مربع

متراژ زمین :
10,000 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
کهریزک15000 متر
شناسه ملک :
PMF-02142

قیمت :
5,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,100 متر مربع

متراژ زمین :
15,000 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
شورآباد6000 متركارخانه
شناسه ملک :
PMF-02141

قیمت :
7,800,000,000 تومان

متراژ سوله :
3,000 متر مربع

متراژ زمین :
6,000 متر مربع

متراژ اداری :
150 متر مربع

امکانات :
گاز صنعتي, برق سه فاز
احمدآباد5000 متر
شناسه ملک :
PMF-02139

قیمت :
3,000,000,000 تومان

متراژ زمین :
5,000 متر مربع

برخیابان شمشیری750 مترتجاري
شناسه ملک :
PMF-02134

قیمت :
4,500,000,000 تومان

متراژ سوله :
420 متر مربع

متراژ زمین :
750 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فیروزبهرام فروش 80000مترزمين كشاورزي
شناسه ملک :
PMF-02133

قیمت :
21,600,000,000 تومان

متراژ زمین :
80,000 متر مربع

امکانات :
آب چاه
شهرک صنعتی جنت آباد 2400متركارتن سازي
شناسه ملک :
PMF-02132

قیمت :
1,400,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,260 متر مربع

متراژ زمین :
2,400 متر مربع

متراژ اداری :
160 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
شهرک صنعتی پایتخت2000 متر
شناسه ملک :
PMF-02131

قیمت :
500,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
2,000 متر مربع

متراژ اداری :
60 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن