امروز ۰۷ خرداد ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۷ خرداد ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

فيروزبهرام كارگاه داخل بافت مسكوني
شناسه ملک :
PMF-02063

قیمت :
350,000,000 تومان

متراژ سوله :
230 متر مربع

متراژ زمین :
250 متر مربع

متراژ اداری :
24 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
باغ تالارفيروزبهرام 20000متر
شناسه ملک :
PMF-02062

قیمت :
20,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
2,300 متر مربع

متراژ زمین :
20,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
قرچك ورامين 3800مترتولیدی
شناسه ملک :
PMF-02058

قیمت :
2,300,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,400 متر مربع

متراژ زمین :
3,800 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن
باغ ميوه گرمدره جاده مخصوص 7000متر
شناسه ملک :
PMF-02056

قیمت :
5,000,000,000 تومان

متراژ زمین :
7,000 متر مربع

تهرانسر فروش مغازه 338متر
شناسه ملک :
PMF-02054

قیمت :
10,000,000,000 تومان

متراژ زمین :
338 متر مربع

متراژ تجاری :
338 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
زمین مناسب نمايندگي ، تجاري،اداري برسعيدآباد
شناسه ملک :
PMF-02052

قیمت :
6,000,000,000 تومان

متراژ زمین :
4,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
احمدآبادمستوفي 5000متر صنعتی
شناسه ملک :
PMF-02050

قیمت :
6,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
3,400 متر مربع

متراژ زمین :
5,000 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
احمداباد 1000مترباغچه
شناسه ملک :
PMF-02048

قیمت :
400,000,000 تومان

متراژ زمین :
1,000 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق
رضي آبادشهريار2400مترزمین
شناسه ملک :
PMF-02047

قیمت :
240,000,000 تومان

متراژ زمین :
2,400 متر مربع

اكازيون (فوري فروشي) جاده مخصوص 300مترصنعتی
اكازيون (فوري فروشي) جاده مخصوص 300مترصنعتی
شناسه ملک :
PMF-02046

قیمت :
1,100,000,000 تومان

متراژ سوله :
160 متر مربع

متراژ زمین :
300 متر مربع

متراژ اداری :
20 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
سه راه آدران 15000مترکارخانه
شناسه ملک :
PMF-02045

قیمت :
16,500,000,000 تومان

متراژ سوله :
500 متر مربع

متراژ زمین :
15,000 متر مربع

متراژ اداری :
120 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
فروش مرغداری 33000مترصباشهرشهريار
شناسه ملک :
PMF-02044

قیمت :
13,200,000,000 تومان

متراژ سوله :
8,500 متر مربع

متراژ زمین :
33,000 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز