امروز ۲۶ خرداد ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۲۶ خرداد ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

مزایده عمومی

واگذاری مجموعه کارگاه ماسه شویی
واگذاری مجموعه کارگاه ماسه شویی
شناسه ملک :
PMF-04314

اجاره بها :
تماس بگیرید.

آگهی مزایده عمومی کارواش درجاده مخصوص کرج
آگهی مزایده عمومی کارواش درجاده مخصوص کرج
شناسه ملک :
PME-04311

اجاره بها :
تماس بگیرید.

آگهی تجدید مزایده عمومی در محمد شهر کرج
آگهی تجدید مزایده عمومی در محمد شهر کرج
شناسه ملک :
PMF-04307

قیمت :
تماس بگیرید.