امروز ۲۷ شهریور ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۲۷ شهریور ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

اجاره کارگاه

اجاره انبار 5000 متری درفداییان اسلام
اجاره انبار 5000 متری درفداییان اسلام
شناسه ملک :
PME-03724

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
3,000 متر مربع

متراژ زمین :
5,000 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
اجاره سوله نوساز در احمد اباد مستوفی
اجاره سوله نوساز در احمد اباد مستوفی
شناسه ملک :
PME-03723

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
700 متر مربع

متراژ زمین :
1,000 متر مربع

متراژ اداری :
70 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
اجاره انبار سوله صنعتی در فتح شادآباد
اجاره انبار سوله صنعتی در فتح شادآباد
شناسه ملک :
PME-03720

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,300 متر مربع

متراژ زمین :
3,000 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره سوله 1500متر بهداشتی بزرگراه فتح
اجاره سوله 1500متر بهداشتی بزرگراه فتح
شناسه ملک :
PME-03719

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,500 متر مربع

متراژ زمین :
1,800 متر مربع

متراژ اداری :
60 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز
اجاره انبار کارگاه 1000 متر درمیدان شوش
اجاره انبار کارگاه 1000 متر درمیدان شوش
شناسه ملک :
PME-03716

مبلغ ودیعه :
تومان 50,000,000

اجاره بها :
تومان 20,000,000 / ماه

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
800 متر مربع

متراژ اداری :
60 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن
اجاره 2000 مترسوله بزرگراه فتح جاده قدیم کرج
اجاره 2000 مترسوله بزرگراه فتح جاده قدیم کرج
شناسه ملک :
PME-03714

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,800 متر مربع

متراژ زمین :
2,000 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز صنعتي, تلفن
اجاره 800 متر سوله بهداشتی جاده مخصوص کرج
اجاره 800 متر سوله بهداشتی جاده مخصوص کرج
شناسه ملک :
PME-03702

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
800 متر مربع

متراژ زمین :
3,000 متر مربع

متراژ اداری :
80 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره سوله بسته بندی حبوبات وخشکبار
اجاره سوله بسته بندی حبوبات وخشکبار
شناسه ملک :
PME-03701

مبلغ ودیعه :
تومان 50,000,000

اجاره بها :
تومان 12,000,000 / ماه

متراژ سوله :
300 متر مربع

متراژ زمین :
520 متر مربع

متراژ اداری :
160 متر مربع

امکانات :
گاز صنعتي
اجاره زیرزمین بهداشتی درفتح مهرآبادجنوبی
اجاره زیرزمین بهداشتی درفتح مهرآبادجنوبی
شناسه ملک :
PME-03700

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
220 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره انبار یا کارگاه دریافت آباد
اجاره انبار یا کارگاه دریافت آباد
شناسه ملک :
PME-03699

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
300 متر مربع

متراژ اداری :
36 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن
290 متر سوله جاده قدیم کرج فتح
290 متر سوله جاده قدیم کرج فتح
شناسه ملک :
PME-03694

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
220 متر مربع

متراژ زمین :
290 متر مربع

متراژ اداری :
30 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره سالن درجاده قدیم فتح شادآباد
اجاره سالن درجاده قدیم فتح شادآباد
شناسه ملک :
PME-03693

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
150 متر مربع

متراژ اداری :
10 متر مربع