امروز ۰۹ مرداد ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۹ مرداد ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

اجاره کارگاه

اجاره انبار درفتح شماره 2 خلیج فارس
اجاره انبار درفتح شماره 2 خلیج فارس
شناسه ملک :
PME-03543

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
80 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
اجاره انبار،کارگاه درمردآباد کرج
اجاره انبار،کارگاه درمردآباد کرج
شناسه ملک :
PME-03538

مبلغ ودیعه :
تومان 10,000,000

اجاره بها :
تومان 1,700,000 / ماه

متراژ سوله :
150 متر مربع

متراژ زمین :
410 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق, تلفن
200مترسوله در شادآباد خیابان جوشن
200مترسوله در شادآباد خیابان جوشن
شناسه ملک :
PME-03537

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
200 متر مربع

متراژ زمین :
220 متر مربع

اجاره سوله درشهرک صنعتی زاویه
اجاره سوله درشهرک صنعتی زاویه
شناسه ملک :
PME-03534

مبلغ ودیعه :
تومان 50,000,000

اجاره بها :
تومان 4,000,000 / ماه

متراژ سوله :
500 متر مربع

متراژ زمین :
1,100 متر مربع

متراژ اداری :
60 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
انبار1100 متری با سکوی بارگیری تهرانسر
انبار1100 متری با سکوی بارگیری تهرانسر
شناسه ملک :
PME-03532

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,100 متر مربع

متراژ زمین :
1,100 متر مربع

متراژ اداری :
30 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره انبار 900 متر درشهرک صنعتی گلگون
اجاره انبار 900 متر درشهرک صنعتی گلگون
شناسه ملک :
PME-03531

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
900 متر مربع

متراژ زمین :
600 متر مربع

متراژ اداری :
70 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
ساختمان با کاربری صنعتی جاده مخصوص کرج
ساختمان با کاربری صنعتی جاده مخصوص کرج
شناسه ملک :
PME-03529

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,150 متر مربع

متراژ زمین :
380 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
3700متر ملک صنعتی درجاده مخصوص کرج
3700متر ملک صنعتی درجاده مخصوص کرج
شناسه ملک :
PME-03528

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
3,700 متر مربع

متراژ اداری :
150 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, برق, برق سه فاز, تلفن
اجاره سوله دراحمدآبادمستوفی
اجاره سوله دراحمدآبادمستوفی
شناسه ملک :
PMF-03527

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
500 متر مربع

متراژ زمین :
1,100 متر مربع

متراژ اداری :
150 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن
آزادگان شمال فیروزبهرام 140مترکارگاه
آزادگان شمال فیروزبهرام 140مترکارگاه
شناسه ملک :
PME-03512

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
140 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن
300 متر کارگاه در اتوبان آزادگان
300 متر کارگاه در اتوبان آزادگان
شناسه ملک :
PME-03511

مبلغ ودیعه :
تومان 30,000,000

اجاره بها :
تومان 2,300,000 / ماه

متراژ سوله :
200 متر مربع

متراژ زمین :
350 متر مربع

متراژ اداری :
20 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز
اجاره سوله درشهرک اکباتان
اجاره سوله درشهرک اکباتان
شناسه ملک :
PME-03504

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
350 متر مربع

متراژ زمین :
350 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن