امروز ۰۹ مرداد ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۹ مرداد ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

اجاره کارگاه

اجاره کارخانه در اتوبان کرج کردان 5000متر
اجاره کارخانه در اتوبان کرج کردان 5000متر
شناسه ملک :
PMF-04331

مبلغ ودیعه :
تومان 500,000,000

اجاره بها :
تومان 80,000,000 / ماه

متراژ سوله :
2,000 متر مربع

متراژ زمین :
5,000 متر مربع

متراژ اداری :
600 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
اجاره 750 متر کارگاه بهداشتی جاده مخصوص کرج
اجاره 750 متر کارگاه بهداشتی جاده مخصوص کرج
شناسه ملک :
PME-04320

مبلغ ودیعه :
تومان 300,000,000

اجاره بها :
تومان 30,000,000 / ماه

متراژ سوله :
600 متر مربع

متراژ زمین :
750 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن
اجاره سردخانه مواد غذایی در بزرگراه فتح
اجاره سردخانه مواد غذایی در بزرگراه فتح
شناسه ملک :
PME-04319

مبلغ ودیعه :
تومان 300,000,000

اجاره بها :
تومان 50,000,000 / ماه

متراژ زمین :
1,000 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
اجاره سوله درحسن آباد فشافویه 2300 متر
اجاره سوله درحسن آباد فشافویه 2300 متر
شناسه ملک :
PME-04312

مبلغ ودیعه :
تومان 70,000,000

اجاره بها :
تومان 7,000,000 / ماه

متراژ سوله :
300 متر مربع

متراژ زمین :
2,300 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

امکانات :
برق سه فاز
اجاره 2000 متر انبار درجاده قدیم کرج (فتح)
اجاره 2000 متر انبار درجاده قدیم کرج (فتح)
شناسه ملک :
PMF-04301

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
2,000 متر مربع

متراژ زمین :
3,000 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره 300 متر سوله جاده مخصوص کرج
اجاره 300 متر سوله جاده مخصوص کرج
شناسه ملک :
PMF-04295

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
300 متر مربع

متراژ زمین :
500 متر مربع

متراژ اداری :
15 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن
3000 متر انبار دارویی غذایی جاده مخصوص کرج
3000 متر انبار دارویی غذایی جاده مخصوص کرج
شناسه ملک :
PMF-04287

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
3,000 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
اجاره انبار به مساحت 180 متر مربع سه راه آدران
اجاره انبار به مساحت 180 متر مربع سه راه آدران
شناسه ملک :
PME-04283

مبلغ ودیعه :
تومان 50,000,000

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
180 متر مربع

متراژ زمین :
50 متر مربع

متراژ اداری :
80 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق, تلفن
اجاره انبار 8000 متر در بزرگراه  آزادگان
اجاره انبار 8000 متر در بزرگراه آزادگان
شناسه ملک :
PMF-04279

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ زمین :
25,000 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
اجاره واحد صنعتى در شهرك صنعتى سلمانشهر (متل قو)
اجاره واحد صنعتى در شهرك صنعتى سلمانشهر (متل قو)
شناسه ملک :
PME-04266

اجاره بها :
تماس بگیرید.

امکانات :
آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
250 سالن در مرکز شهر مناسب انبار و پخش
250 سالن در مرکز شهر مناسب انبار و پخش
شناسه ملک :
PMF-04265

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
250 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
اجاره انبار- اجاره انباردرتهران
اجاره انبار- اجاره انباردرتهران
شناسه ملک :
PMF-04261

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ زمین :
200 متر مربع

امکانات :
گاز, برق, برق سه فاز, تلفن