امروز ۰۹ مرداد ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۹ مرداد ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

اجاره کارگاه

100مترانباربهداشتی -  شماره2 - خلیج فارس/
100مترانباربهداشتی - شماره2 - خلیج فارس/
شناسه ملک :
PME-03254

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
100 متر مربع

متراژ زمین :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
عرفان/حشمت/بزرگراه آزادگان/سوله نوساز
عرفان/حشمت/بزرگراه آزادگان/سوله نوساز
شناسه ملک :
PME-03253

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
220 متر مربع

متراژ زمین :
320 متر مربع

متراژ اداری :
40 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن
اجاره/فروش/کارخانه تولیدقطعات خودرو
اجاره/فروش/کارخانه تولیدقطعات خودرو
شناسه ملک :
PME-03251

مبلغ ودیعه :
تومان 500,000,000

اجاره بها :
تومان 15,000,000 / ماه

متراژ سوله :
2,000 متر مربع

متراژ زمین :
2,000 متر مربع

متراژ اداری :
350 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
180متر - کارگاه شیرنی پزی - جاده مخصوص کرج
180متر - کارگاه شیرنی پزی - جاده مخصوص کرج
شناسه ملک :
PME-03250

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
180 متر مربع

متراژ زمین :
200 متر مربع

متراژ اداری :
20 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
200مترسوله صنعتی فتح 11
200مترسوله صنعتی فتح 11
شناسه ملک :
PME-03249

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
200 متر مربع

متراژ زمین :
380 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
گرمدره اجاره 300مترانبار یاکارگاه
گرمدره اجاره 300مترانبار یاکارگاه
شناسه ملک :
PME-03244

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
200 متر مربع

متراژ زمین :
300 متر مربع

متراژ اداری :
60 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن
انباربهداشتی - جاده مخصوص کرج
انباربهداشتی - جاده مخصوص کرج
شناسه ملک :
PME-03243

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
180 متر مربع

متراژ زمین :
312 متر مربع

متراژ اداری :
80 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز
آزادگان خیابان غفاری 450مترانبار
آزادگان خیابان غفاری 450مترانبار
شناسه ملک :
PME-03242

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
450 متر مربع

متراژ زمین :
450 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق, تلفن
سوله باجرثقیل سقفی 10تن جاده مخصوص
سوله باجرثقیل سقفی 10تن جاده مخصوص
شناسه ملک :
PME-03239

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
450 متر مربع

متراژ زمین :
1,200 متر مربع

متراژ اداری :
20 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره/شهرك صنعتي قرچك
اجاره/شهرك صنعتي قرچك
شناسه ملک :
PME-03216

مبلغ ودیعه :
تومان 50,000,000

اجاره بها :
تومان 6,000,000 / ماه

متراژ سوله :
600 متر مربع

متراژ زمین :
1,200 متر مربع

متراژ اداری :
30 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز
رهن کامل محل کار/پاکدشت-خاتون آباد
رهن کامل محل کار/پاکدشت-خاتون آباد
شناسه ملک :
PME-03209

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
60 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
270مترکارگاه بابرق سه فازجاده قدیم کرج
270مترکارگاه بابرق سه فازجاده قدیم کرج
شناسه ملک :
PME-03195

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
250 متر مربع

متراژ زمین :
270 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن