امروز ۲۷ مهر ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۲۷ مهر ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

اجاره کارگاه

شهرک صنعتی شمس آباد/اجاره سوله
شهرک صنعتی شمس آباد/اجاره سوله
شناسه ملک :
PME-03145

مبلغ ودیعه :
تومان 100,000,000

اجاره بها :
تومان 12,000,000 / ماه

متراژ سوله :
1,200 متر مربع

متراژ زمین :
6,000 متر مربع

متراژ اداری :
60 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
2000مترفتح/شیرپاستوریزه
2000مترفتح/شیرپاستوریزه
شناسه ملک :
PME-03138

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,100 متر مربع

متراژ زمین :
2,000 متر مربع

متراژ اداری :
400 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جاده قدیم,جوشن/175مترسوله
جاده قدیم,جوشن/175مترسوله
شناسه ملک :
PME-03137

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
175 متر مربع

متراژ زمین :
175 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
6000مترسوله 6000مترمحوطه یک تیکه مناسب انبار
6000مترسوله 6000مترمحوطه یک تیکه مناسب انبار
شناسه ملک :
PME-03135

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
6,000 متر مربع

متراژ زمین :
12,000 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فیروزبهرام,آزادگان,600مترزمین 300مترانبار
فیروزبهرام,آزادگان,600مترزمین 300مترانبار
شناسه ملک :
PME-03127

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
300 متر مربع

متراژ زمین :
700 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
انبار نوساز مناسب مصالح وغیره/شهریار/هفت جوی
انبار نوساز مناسب مصالح وغیره/شهریار/هفت جوی
شناسه ملک :
PME-03126

مبلغ ودیعه :
تومان 30,000,000

اجاره بها :
تومان 4,000,000 / ماه

متراژ سوله :
800 متر مربع

متراژ زمین :
3,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق, تلفن
5000مترچهاردیواری شهریار براصلی تابلوخور
5000مترچهاردیواری شهریار براصلی تابلوخور
شناسه ملک :
PME-03125

مبلغ ودیعه :
تومان 200,000,000

اجاره بها :
تومان 5,000,000 / ماه

متراژ زمین :
5,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
جاده قدیم,اجاره 500مترسوله
جاده قدیم,اجاره 500مترسوله
شناسه ملک :
PME-03124

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
500 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
تهرانسر,جاده مخصوص,اجاره انبار,تولیدی سبک
تهرانسر,جاده مخصوص,اجاره انبار,تولیدی سبک
شناسه ملک :
PME-03123

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
110 متر مربع

متراژ زمین :
140 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
قلعه حسن خان,شهرقدس,اجاره کارگاه
قلعه حسن خان,شهرقدس,اجاره کارگاه
شناسه ملک :
PME-03122

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
180 متر مربع

متراژ زمین :
180 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
3500مترزمین 1000مترخرپا,جاده قدیم کرج
3500مترزمین 1000مترخرپا,جاده قدیم کرج
شناسه ملک :
PME-03117

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره انباردر جاده قدیم کرج
اجاره انباردر جاده قدیم کرج
شناسه ملک :
PME-03110

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
6,000 متر مربع

متراژ زمین :
8,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن