امروز ۰۹ مرداد ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۹ مرداد ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

اجاره کارگاه

اجاره کارگاه بسیار شیک/جهت مونتاژوانبار
اجاره کارگاه بسیار شیک/جهت مونتاژوانبار
شناسه ملک :
PME-03073

مبلغ ودیعه :
تومان 50,000,000

اجاره بها :
تومان 10,000,000 / ماه

متراژ سوله :
750 متر مربع

متراژ زمین :
800 متر مربع

متراژ اداری :
60 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
شهرک شهرک صنعتی شمس آباد3800متر اکازیون
شهرک شهرک صنعتی شمس آباد3800متر اکازیون
شناسه ملک :
PME-03068

مبلغ ودیعه :
تومان 50,000,000

اجاره بها :
تومان 10,000,000 / ماه

متراژ سوله :
2,400 متر مربع

متراژ زمین :
3,800 متر مربع

متراژ اداری :
70 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن
 2400 مترسوله/شهرک صنعتی شمس آباد/
2400 مترسوله/شهرک صنعتی شمس آباد/
شناسه ملک :
PME-03021

مبلغ ودیعه :
تومان 50,000,000

اجاره بها :
تومان 10,000,000 / ماه

متراژ سوله :
2,400 متر مربع

متراژ زمین :
3,740 متر مربع

متراژ اداری :
70 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز
اجاره 2000 متر/ شهرک صنعتی شمس آباد/
اجاره 2000 متر/ شهرک صنعتی شمس آباد/
شناسه ملک :
PME-03020

مبلغ ودیعه :
تومان 200,000,000

اجاره بها :
تومان 16,000,000 / ماه

متراژ سوله :
2,000 متر مربع

متراژ زمین :
7,350 متر مربع

متراژ اداری :
180 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
اجاره 450 متر/سوله بهداشتی/جاده مخصوص کرج
اجاره 450 متر/سوله بهداشتی/جاده مخصوص کرج
شناسه ملک :
PME-03019

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
450 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره 85 متر/چاپخانه آزادگان/
اجاره 85 متر/چاپخانه آزادگان/
شناسه ملک :
PME-03018

مبلغ ودیعه :
تومان 30,000,000

اجاره بها :
تومان 4,000,000 / ماه

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
اجاره انبار 100متر/آزادگان/فیروزبهرام/
اجاره انبار 100متر/آزادگان/فیروزبهرام/
شناسه ملک :
PME-03014

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ زمین :
170 متر مربع

عرفان /ازادگان/اجاره 300 متر انبار/ بهداشتی
عرفان /ازادگان/اجاره 300 متر انبار/ بهداشتی
شناسه ملک :
PME-03013

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
255 متر مربع

متراژ زمین :
300 متر مربع

متراژ اداری :
20 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق, تلفن
اجاره 6100 متر/ انبار موادغذایی/بهداشتی
اجاره 6100 متر/ انبار موادغذایی/بهداشتی
شناسه ملک :
PME-03011

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
5,000 متر مربع

متراژ زمین :
6,100 متر مربع

متراژ اداری :
1,100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن
اجاره85 متر/سالن صنعتی/ شماره دو/خلیج
اجاره85 متر/سالن صنعتی/ شماره دو/خلیج
شناسه ملک :
PME-03007

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
85 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره 8500 متر/ مناسب ساخت اسکلت فلزی
اجاره 8500 متر/ مناسب ساخت اسکلت فلزی
شناسه ملک :
PME-03002

اجاره بها :
تومان 35,000,000 / ماه

متراژ سوله :
2,500 متر مربع

متراژ زمین :
8,500 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره 140 متر/آشپزخانه صنعتی/شهرقدس/
اجاره 140 متر/آشپزخانه صنعتی/شهرقدس/
شناسه ملک :
PME-02999

مبلغ ودیعه :
تومان 20,000,000

اجاره بها :
تومان 3,000,000 / ماه

متراژ سوله :
140 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن