امروز ۰۹ مرداد ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۹ مرداد ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

اجاره کارگاه

اجاره 500 متر/انبار شهرزیبا/کن
اجاره 500 متر/انبار شهرزیبا/کن
شناسه ملک :
PME-02998

مبلغ ودیعه :
تومان 70,000,000

اجاره بها :
تومان 4,000,000 / ماه

متراژ سوله :
200 متر مربع

متراژ زمین :
500 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
اجاره 75 متر/انبار مواد غذایی/دارویی/ خیابان وحدت اسلامی
اجاره 75 متر/انبار مواد غذایی/دارویی/ خیابان وحدت اسلامی
شناسه ملک :
PME-02997

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
75 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
اجاره140 متر/ انبار شهران/
اجاره140 متر/ انبار شهران/
شناسه ملک :
PME-02994

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
140 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق
اجاره60 متر/پارکینگ/صنعتی/ شاداباد/
اجاره60 متر/پارکینگ/صنعتی/ شاداباد/
شناسه ملک :
PME-02986

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ زمین :
60 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره سوله صنعتی در فردیس کرج
اجاره سوله صنعتی در فردیس کرج
شناسه ملک :
PME-02962

مبلغ ودیعه :
تومان 50,000,000

اجاره بها :
تومان 5,000,000 / ماه

متراژ سوله :
300 متر مربع

متراژ زمین :
700 متر مربع

متراژ اداری :
70 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
اجاره 100 متر انبار,دهکده المپیک,
اجاره 100 متر انبار,دهکده المپیک,
شناسه ملک :
PME-02956

مبلغ ودیعه :
تومان 5,000,000

اجاره بها :
تومان 2,500,000 / ماه

متراژ سوله :
100 متر مربع

متراژ زمین :
8,000 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره 500 متر سوله/ جاده مخصوص کرج/انبار
اجاره 500 متر سوله/ جاده مخصوص کرج/انبار
شناسه ملک :
PME-02953

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
500 متر مربع

متراژ زمین :
640 متر مربع

متراژ اداری :
35 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن
اجاره انبار,400 متر,شهرک راه آهن,دردوطبقه
اجاره انبار,400 متر,شهرک راه آهن,دردوطبقه
شناسه ملک :
PME-02947

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ زمین :
400 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق
اجاره کارگاه5000متر, صنعتی,جاده قدیم کرج,
اجاره کارگاه5000متر, صنعتی,جاده قدیم کرج,
شناسه ملک :
PME-02942

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
2,500 متر مربع

متراژ زمین :
5,000 متر مربع

متراژ اداری :
150 متر مربع

امکانات :
برق سه فاز, تلفن
اجاره250متر,سالن,صنعتی آزادگان,
شناسه ملک :
PME-02936

اجاره بها :
تومان 2,000,000 / ماه

متراژ سوله :
250 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز
اجاره 200متر/سالن صنعتی/مخصوص /وردآورد
اجاره 200متر/سالن صنعتی/مخصوص /وردآورد
شناسه ملک :
PME-02932

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
200 متر مربع

متراژ زمین :
500 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز
اجاره5200 متر/سوله صنعتی/جاده مخصوص کرج
اجاره5200 متر/سوله صنعتی/جاده مخصوص کرج
شناسه ملک :
PME-02928

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
5,200 متر مربع

متراژ زمین :
12,500 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز, تلفن