امروز ۰۹ مرداد ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۹ مرداد ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

اجاره کارگاه

اجاره  آشپزخانه صنعتی/1400 متر/
اجاره آشپزخانه صنعتی/1400 متر/
شناسه ملک :
PME-02925

مبلغ ودیعه :
تومان 700,000,000

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
500 متر مربع

متراژ زمین :
1,400 متر مربع

متراژ اداری :
120 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز صنعتي, برق, تلفن
اجاره سوله بهداشتی/1400 متر /سیمین دشت
اجاره سوله بهداشتی/1400 متر /سیمین دشت
شناسه ملک :
PME-02923

مبلغ ودیعه :
تومان 200,000,000

اجاره بها :
تومان 17,000,000 / ماه

متراژ سوله :
1,400 متر مربع

متراژ زمین :
5,000 متر مربع

متراژ اداری :
180 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
اجاره سوله/264 متر/کاربری صنعتی/
اجاره سوله/264 متر/کاربری صنعتی/
شناسه ملک :
PME-02922

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
122 متر مربع

متراژ زمین :
264 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره انبار/کارگاه/تولیدی/شاد آباد
اجاره انبار/کارگاه/تولیدی/شاد آباد
شناسه ملک :
PME-02921

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
120 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, تلفن
اجاره انبار - املاک صنعتی پایتخت
اجاره انبار - املاک صنعتی پایتخت
شناسه ملک :
PME-02918

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,400 متر مربع

متراژ زمین :
6,000 متر مربع

متراژ اداری :
220 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
شهرک صنعتی پایتخت(رهن و اجاره سوله)
شهرک صنعتی پایتخت(رهن و اجاره سوله)
شناسه ملک :
PME-02915

مبلغ ودیعه :
تومان 30,000,000

اجاره بها :
تومان 2,500,000 / ماه

متراژ سوله :
480 متر مربع

متراژ زمین :
1,000 متر مربع

متراژ اداری :
120 متر مربع

متراژ تجاری :
600 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
اجاره سوله| 3400 متر| جاده مخصوص کرج|
اجاره سوله| 3400 متر| جاده مخصوص کرج|
شناسه ملک :
PME-02914

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
3,400 متر مربع

متراژ زمین :
4,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن
اجاره کارگاه صنعتی جاده مخصوص کرج
اجاره کارگاه صنعتی جاده مخصوص کرج
شناسه ملک :
PME-02912

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
500 متر مربع

متراژ زمین :
1,500 متر مربع

متراژ اداری :
90 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
سوله در زون مواد غذایی نوسازشمس اباد
سوله در زون مواد غذایی نوسازشمس اباد
شناسه ملک :
PME-02907

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,500 متر مربع

متراژ زمین :
1,500 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

اجاره انبار|1100 متر |شهرزیبا |شهران|
اجاره انبار|1100 متر |شهرزیبا |شهران|
شناسه ملک :
PME-02905

مبلغ ودیعه :
تومان 50,000,000

اجاره بها :
تومان 9,000,000 / ماه

متراژ سوله :
200 متر مربع

متراژ زمین :
1,100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
میدان خراسان اجاره 250مترکارگاه صنعتی
میدان خراسان اجاره 250مترکارگاه صنعتی
شناسه ملک :
PME-02903

مبلغ ودیعه :
تومان 120,000,000

اجاره بها :
تومان 1,500,000 / ماه

متراژ سوله :
250 متر مربع

متراژ زمین :
250 متر مربع

متراژ اداری :
20 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره 10000 مترزمین شهرک صنعتی جنت آباد
اجاره 10000 مترزمین شهرک صنعتی جنت آباد
شناسه ملک :
PME-02900

اجاره بها :
تومان 30,000,000 / ماه

متراژ سوله :
2,700 متر مربع

متراژ زمین :
10,000 متر مربع

متراژ اداری :
400 متر مربع

امکانات :
گاز, برق سه فاز, تلفن