امروز ۰۹ مرداد ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۹ مرداد ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

اجاره کارگاه

اجاره 4000مترزمین جاده مخصوص کرج
اجاره 4000مترزمین جاده مخصوص کرج
شناسه ملک :
PME-02820

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
350 متر مربع

متراژ زمین :
4,000 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز
اجاره چهار دیواری جاده شهریار
شناسه ملک :
PME-02806

مبلغ ودیعه :
تومان 20,000,000

اجاره بها :
تومان 2,000,000 / سال

متراژ سوله :
60 متر مربع

متراژ زمین :
2,000 متر مربع

متراژ اداری :
20 متر مربع

امکانات :
برق سه فاز, تلفن
7400مترجرثقیل دار/شهرک صنعتی شمس آباد
7400مترجرثقیل دار/شهرک صنعتی شمس آباد
شناسه ملک :
PME-02803

مبلغ ودیعه :
تومان 200,000,000

اجاره بها :
تومان 16,000,000 / ماه

متراژ سوله :
2,000 متر مربع

متراژ زمین :
7,400 متر مربع

متراژ اداری :
180 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
آزادگان 37000مترزمین/ 3500سوله/باجرثقیل
آزادگان 37000مترزمین/ 3500سوله/باجرثقیل
شناسه ملک :
PME-02802

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
3,500 متر مربع

متراژ زمین :
37,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
آزادگان 300مترزمین 200مترکارگاه
آزادگان 300مترزمین 200مترکارگاه
شناسه ملک :
PME-02799

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
200 متر مربع

متراژ زمین :
300 متر مربع

متراژ اداری :
10 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز
خیابان قزوین آذری انبارباادرای ومحوطه بازونگهبانی
خیابان قزوین آذری انبارباادرای ومحوطه بازونگهبانی
شناسه ملک :
PME-02797

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
120 متر مربع

متراژ زمین :
4,000 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

اجاره فوری کارگاه/280متری/جاده قدیم کرج
اجاره فوری کارگاه/280متری/جاده قدیم کرج
شناسه ملک :
PME-02785

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
280 متر مربع

متراژ زمین :
280 متر مربع

متراژ اداری :
15 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن
اجاره کارخانه همدان
اجاره کارخانه همدان
شناسه ملک :
PME-02778

مبلغ ودیعه :
تومان 100,000,000

اجاره بها :
تومان 15,000,000 / ماه

متراژ سوله :
1,200 متر مربع

متراژ زمین :
10,000 متر مربع

متراژ اداری :
30 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق, برق سه فاز, تلفن
فروش واجاره زمین و کارخانه درآشتیان
شناسه ملک :
PME-02768

مبلغ ودیعه :
تومان 130

اجاره بها :
تومان 14 / ماه

متراژ سوله :
3,000 متر مربع

متراژ زمین :
20,000 متر مربع

1500مترمربع سوله در شمس اباد
1500مترمربع سوله در شمس اباد
شناسه ملک :
PME-02765

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,500 متر مربع

متراژ زمین :
1,500 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

شهرک صنعتی شمس آباد3700متر
شناسه ملک :
PME-02763

مبلغ ودیعه :
تومان 50,000,000

اجاره بها :
تومان 13,000,000 / ماه

متراژ سوله :
2,400 متر مربع

متراژ زمین :
3,700 متر مربع

متراژ اداری :
70 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز
380مترزمین 200مترخرپاآزادگان اجاره فوری
380مترزمین 200مترخرپاآزادگان اجاره فوری
شناسه ملک :
PME-02754

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
200 متر مربع

متراژ زمین :
380 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن