امروز ۰۹ مرداد ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۹ مرداد ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

اجاره کارگاه

شهریار 37000مترزمین4000سوله
شهریار 37000مترزمین4000سوله
شناسه ملک :
PME-02752

مبلغ ودیعه :
تومان 100,000,000

اجاره بها :
تومان 24,000,000 / ماه

متراژ سوله :
4,000 متر مربع

متراژ زمین :
37,000 متر مربع

متراژ اداری :
240 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, برق سه فاز, تلفن
اجاره کارخانه
اجاره کارخانه
شناسه ملک :
PME-02749

مبلغ ودیعه :
تومان 100

اجاره بها :
تومان 20 / ماه

متراژ سوله :
3,240 متر مربع

متراژ زمین :
5,600 متر مربع

متراژ اداری :
360 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
جاده قدیم کرج/ مناسب چاپخانه/ انبار/تولیدی
جاده قدیم کرج/ مناسب چاپخانه/ انبار/تولیدی
شناسه ملک :
PME-02745

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
200 متر مربع

متراژ زمین :
250 متر مربع

متراژ اداری :
20 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
صنايع فلزي اسكلت سازي باجرثقيل 10و5تن
صنايع فلزي اسكلت سازي باجرثقيل 10و5تن
شناسه ملک :
PME-02742

مبلغ ودیعه :
تومان 100,000,000

اجاره بها :
تومان 22,000,000 / ماه

متراژ سوله :
2,300 متر مربع

متراژ زمین :
10,000 متر مربع

متراژ اداری :
30 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, برق سه فاز, تلفن
شهرك صنعتي پرند/اجاره كارخانه2600متر
شهرك صنعتي پرند/اجاره كارخانه2600متر
شناسه ملک :
PME-02732

مبلغ ودیعه :
تومان 100,000,000

اجاره بها :
تومان 28,000,000 / ماه

متراژ سوله :
26 متر مربع

متراژ زمین :
11,000 متر مربع

متراژ اداری :
60 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
شهرك صنعتي پرند/اجاره كارخانه
شهرك صنعتي پرند/اجاره كارخانه
شناسه ملک :
PME-02717

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
3,200 متر مربع

متراژ زمین :
6,800 متر مربع

متراژ اداری :
500 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
1500مترزمين/ 630مترسوله/جاده قديم كرج
1500مترزمين/ 630مترسوله/جاده قديم كرج
شناسه ملک :
PME-02709

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
630 متر مربع

متراژ زمین :
1,500 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
شهرزيبا200اجاره متركارگاه mdf
شناسه ملک :
PME-02688

مبلغ ودیعه :
تومان 40,000,000

اجاره بها :
تومان 5,000,000 / ماه

متراژ سوله :
200 متر مربع

متراژ زمین :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
انبارموادغذايي،دارويي،بهداشتي شهرقدس
انبارموادغذايي،دارويي،بهداشتي شهرقدس
شناسه ملک :
PME-02686

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
800 متر مربع

متراژ زمین :
1,200 متر مربع

متراژ اداری :
180 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
دهكده المپيك اجاره200مترانباراكازيون
دهكده المپيك اجاره200مترانباراكازيون
شناسه ملک :
PME-02685

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
200 متر مربع

متراژ زمین :
200 متر مربع

متراژ اداری :
15 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
/اجاره 5000مترزمين/ 4000مترسوله/
/اجاره 5000مترزمين/ 4000مترسوله/
شناسه ملک :
PME-02679

مبلغ ودیعه :
تومان 100,000,000

اجاره بها :
تومان 25,000,000 / ماه

متراژ سوله :
4,000 متر مربع

متراژ زمین :
5,000 متر مربع

متراژ اداری :
180 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
سوله شهرک صنعتی قرچک
سوله شهرک صنعتی قرچک
شناسه ملک :
PME-02671

مبلغ ودیعه :
تومان 100,000,000

اجاره بها :
تومان 10,000,000 / ماه

متراژ سوله :
1,400 متر مربع

متراژ زمین :
3,700 متر مربع

متراژ اداری :
65 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, برق, برق سه فاز, تلفن