امروز ۰۹ مرداد ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۹ مرداد ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

اجاره کارگاه

400مترخط توليدرنگ و700مترسالن تراشكاري
400مترخط توليدرنگ و700مترسالن تراشكاري
شناسه ملک :
PME-02670

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
700 متر مربع

متراژ زمین :
1,000 متر مربع

متراژ اداری :
15 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
انباردارو/موادغذايي/اجاره مخصوص كرج
انباردارو/موادغذايي/اجاره مخصوص كرج
شناسه ملک :
PME-02657

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
800 متر مربع

متراژ زمین :
1,000 متر مربع

متراژ اداری :
250 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
1200مترسوله /جرثقيل10و30تن /رجايي/
1200مترسوله /جرثقيل10و30تن /رجايي/
شناسه ملک :
PME-02651

مبلغ ودیعه :
تومان 70,000,000

اجاره بها :
تومان 13,000,000 / ماه

متراژ سوله :
1,200 متر مربع

متراژ زمین :
1,600 متر مربع

متراژ اداری :
40 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن
انبار/کارگاه/سوله/سالن/350متر/قلعه حسن خان
انبار/کارگاه/سوله/سالن/350متر/قلعه حسن خان
شناسه ملک :
PME-02650

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
350 متر مربع

متراژ زمین :
350 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره انبار درمتراژهاي مختلف
اجاره انبار درمتراژهاي مختلف
شناسه ملک :
PME-02648

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ زمین :
100 متر مربع

25000مترزمين 7000مترسوله آزادگان
25000مترزمين 7000مترسوله آزادگان
شناسه ملک :
PME-02644

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
7,000 متر مربع

متراژ زمین :
25,000 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
كارگاه مناسب آبكاري شاداباد
كارگاه مناسب آبكاري شاداباد
شناسه ملک :
PME-02640

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
150 متر مربع

متراژ زمین :
150 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز
انبارروباز 3500متراول جاده احمدآباد مستوفي
انبارروباز 3500متراول جاده احمدآباد مستوفي
شناسه ملک :
PME-02638

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ زمین :
3,500 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن
كيلومتر20جاده مخصوص كرج
كيلومتر20جاده مخصوص كرج
شناسه ملک :
PME-02637

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
600 متر مربع

متراژ زمین :
1,000 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
قلعه حسن خان جاده مخصوص كرج
قلعه حسن خان جاده مخصوص كرج
شناسه ملک :
PME-02636

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,300 متر مربع

متراژ زمین :
2,000 متر مربع

متراژ اداری :
80 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
سوله داخل گاراژ
شناسه ملک :
PME-02626

مبلغ ودیعه :
تومان 5,000,000

اجاره بها :
تومان 500,000 / ماه

متراژ سوله :
50 متر مربع

متراژ زمین :
2,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق, برق سه فاز
محوطه داخل گاراژ
شناسه ملک :
PME-02625

مبلغ ودیعه :
تومان 10,000,000

اجاره بها :
تومان 2,200,000 / ماه

متراژ زمین :
600 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق, برق سه فاز