امروز ۲۷ شهریور ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۲۷ شهریور ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

اجاره کارگاه

فتح شادآباد 240 مترانباربهداشتي
فتح شادآباد 240 مترانباربهداشتي
شناسه ملک :
PME-02553

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
240 متر مربع

متراژ زمین :
400 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
220 مترانبار عمومي مناسب ميدان شيرپاستوريزه
220 مترانبار عمومي مناسب ميدان شيرپاستوريزه
شناسه ملک :
PME-02552

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
220 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق, تلفن
450مترانبارمناسب انبارغذايي ودارويي،ارايشي
450مترانبارمناسب انبارغذايي ودارويي،ارايشي
شناسه ملک :
PME-02551

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
450 متر مربع

متراژ زمین :
450 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق, تلفن
جاده مخصوص 600مترانبار
جاده مخصوص 600مترانبار
شناسه ملک :
PME-02535

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
600 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
سوله وسالن ومحوطه ملارد
شناسه ملک :
PME-02509

مبلغ ودیعه :
تومان 50,000,000

اجاره بها :
تومان 10,000,000 / سال

متراژ سوله :
2,000 متر مربع

متراژ زمین :
5,000 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
سه راه آدران اجاره1000متركارگاه صنعتي
شناسه ملک :
PME-02497

مبلغ ودیعه :
تومان 50,000,000

اجاره بها :
تومان 4,000,000 / ماه

متراژ سوله :
500 متر مربع

متراژ زمین :
1,000 متر مربع

متراژ اداری :
40 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره 85 متر انبار دهکده المپیک
شناسه ملک :
PME-02491

مبلغ ودیعه :
تومان 15,000,000

اجاره بها :
تومان 1,500,000 / ماه

متراژ سوله :
85 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره 1000 متر زمین جاده مخصوص
اجاره 1000 متر زمین جاده مخصوص
شناسه ملک :
PME-02490

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
750 متر مربع

متراژ زمین :
1,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره 1700متر زمین جاده ساوه
شناسه ملک :
PME-02480

مبلغ ودیعه :
تومان 150,000,000

اجاره بها :
تماس بگیرید.

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز
اجاره انبار 120متر ستارخان
اجاره انبار 120متر ستارخان
شناسه ملک :
PME-02479

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
120 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق
اجاره 1300مترصنعتي ملاردكرج
شناسه ملک :
PME-02472

مبلغ ودیعه :
تومان 30,000,000

اجاره بها :
تومان 4,000,000 / ماه

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
1,300 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
اجاره انبار 250 متر شادآباد
اجاره انبار 250 متر شادآباد
شناسه ملک :
PME-02462

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
250 متر مربع