امروز ۰۹ مرداد ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۹ مرداد ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

اجاره کارگاه

داروپخش جاده مخصوص 500متر
داروپخش جاده مخصوص 500متر
شناسه ملک :
PME-02268

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
500 متر مربع

متراژ زمین :
400 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
داروپخش جاده مخصوص 300متر
داروپخش جاده مخصوص 300متر
شناسه ملک :
PME-02267

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
180 متر مربع

متراژ زمین :
300 متر مربع

متراژ اداری :
30 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
شهرک صنعتی پرند3000 متر
شناسه ملک :
PME-02255

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
650 متر مربع

متراژ زمین :
3,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز
خیابان آزادی 350متر انبار
خیابان آزادی 350متر انبار
شناسه ملک :
PME-02251

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
120 متر مربع

متراژ زمین :
350 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
آرادگان شمس آباد500 متر
آرادگان شمس آباد500 متر
شناسه ملک :
PME-02230

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
400 متر مربع

متراژ زمین :
500 متر مربع

متراژ اداری :
20 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
کیلومتر14 جاده مخصوص کرج250 مترصنعتي
کیلومتر14 جاده مخصوص کرج250 مترصنعتي
شناسه ملک :
PME-02221

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
145 متر مربع

متراژ زمین :
250 متر مربع

متراژ اداری :
20 متر مربع

امکانات :
گاز, برق سه فاز, تلفن
ستارخان 130 مترپاركينگ مناسب انبار
ستارخان 130 مترپاركينگ مناسب انبار
شناسه ملک :
PME-02203

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
130 متر مربع

متراژ زمین :
130 متر مربع

متراژ اداری :
12 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
میدان رسالت600 مترمناسب اداري ومهدكودك
شناسه ملک :
PME-02200

مبلغ ودیعه :
تومان 100,000,000

اجاره بها :
تومان 6,000,000 / ماه

متراژ زمین :
600 متر مربع

متراژ اداری :
900 متر مربع

آزدي مترو دانشگاه شریف270متر تعميرگاه
آزدي مترو دانشگاه شریف270متر تعميرگاه
شناسه ملک :
PME-02198

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
265 متر مربع

متراژ اداری :
16 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
بزرگراه فتح100متربنادرسه طبقه
شناسه ملک :
PME-02188

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
100 متر مربع

متراژ زمین :
35 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جوشن 520 متركارگاه
جوشن 520 متركارگاه
شناسه ملک :
PME-02161

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
520 متر مربع

متراژ زمین :
520 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
خیابان طرشت تعمريگاه 700و200 متری
شناسه ملک :
PME-02155

مبلغ ودیعه :
تومان 50,000,000

اجاره بها :
تومان 10,000,000 / ماه

متراژ سوله :
700 متر مربع

متراژ زمین :
900 متر مربع

متراژ اداری :
10 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن