امروز ۰۹ مرداد ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۹ مرداد ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

اجاره کارگاه

جاده مخصوص کرج 600 متر
جاده مخصوص کرج 600 متر
شناسه ملک :
PME-02153

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
600 متر مربع

متراژ زمین :
600 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
رهن واجاره شهرك صنعتي زواره اي
رهن واجاره شهرك صنعتي زواره اي
شناسه ملک :
PME-02135

مبلغ ودیعه :
تومان 300,000,000

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
500 متر مربع

متراژ زمین :
1,000 متر مربع

متراژ اداری :
360 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق, برق سه فاز, تلفن
آزادگان اجاره 22000مترزمين 8000مترسوله نوساز
آزادگان اجاره 22000مترزمين 8000مترسوله نوساز
شناسه ملک :
PME-02120

اجاره بها :
تومان 120,000,000 / ماه

متراژ سوله :
8,000 متر مربع

متراژ اداری :
500 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز
کارخانه بتن و سوله صنعتی شهرري
شناسه ملک :
PME-02119

مبلغ ودیعه :
تومان 50,000,000

اجاره بها :
تومان 5,000,000 / ماه

متراژ سوله :
450 متر مربع

متراژ زمین :
1,800 متر مربع

متراژ اداری :
150 متر مربع

متراژ تجاری :
35 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
آزادگان اتوبان ساوه300مترانبار
شناسه ملک :
PME-02108

مبلغ ودیعه :
تومان 30,000,000

اجاره بها :
تومان 3,500,000 / ماه

متراژ سوله :
300 متر مربع

متراژ زمین :
300 متر مربع

متراژ اداری :
60 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن
هشتگرد 2000مترانبار
شناسه ملک :
PME-02103

اجاره بها :
تومان 10,000,000 / ماه

متراژ سوله :
2,000 متر مربع

متراژ زمین :
2,000 متر مربع

متراژ اداری :
40 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
شهرك صنعتي شمس آباد1500مترانبار
شناسه ملک :
PME-02102

مبلغ ودیعه :
تومان 50,000,000

اجاره بها :
تومان 10,000,000 / ماه

متراژ زمین :
4,080 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
كهريزك 250متر كارگاه پرينت تخم مرغ
شناسه ملک :
PME-02101

مبلغ ودیعه :
تومان 20,000,000

اجاره بها :
تومان 4,000,000 / ماه

متراژ سوله :
250 متر مربع

متراژ زمین :
250 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
انبار مواد غذایی شيرپاستوريزه1600متر
انبار مواد غذایی شيرپاستوريزه1600متر
شناسه ملک :
PME-02099

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
900 متر مربع

متراژ زمین :
1,620 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
آيت الله سعيدي 3000مترانبارصنعتی
آيت الله سعيدي 3000مترانبارصنعتی
شناسه ملک :
PME-02098

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
3,000 متر مربع

متراژ زمین :
3,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق, تلفن
تولیدی و انبار جاده قديم كرج 240متر
شناسه ملک :
PME-02097

مبلغ ودیعه :
تومان 30,000,000

اجاره بها :
تومان 3,000,000 / ماه

متراژ سوله :
240 متر مربع

متراژ زمین :
240 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
انبارآهن آلات خيابان ترانسفور1000باجرثقيل
شناسه ملک :
PME-02095

مبلغ ودیعه :
تومان 50,000,000

اجاره بها :
تومان 12,000,000 / ماه

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
1,000 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز, تلفن