امروز ۰۹ مرداد ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۹ مرداد ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

اجاره کارگاه

وردآوردچهارديواري2200مترانبارروباز
وردآوردچهارديواري2200مترانبارروباز
شناسه ملک :
PME-01951

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ زمین :
2,200 متر مربع

متراژ اداری :
80 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
شهرك آزادي 120مترانبار
شناسه ملک :
PME-01950

مبلغ ودیعه :
تومان 10,000,000

اجاره بها :
تومان 1,000,000 / ماه

متراژ سوله :
120 متر مربع

متراژ زمین :
120 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
احمدآبادمستوفي 500مترسالن صنعتی
احمدآبادمستوفي 500مترسالن صنعتی
شناسه ملک :
PME-01944

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
350 متر مربع

متراژ زمین :
500 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
كمربندي انديشه 200مترسالن صنعتی
كمربندي انديشه 200مترسالن صنعتی
شناسه ملک :
PME-01943

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
200 متر مربع

متراژ زمین :
200 متر مربع

متراژ اداری :
12 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز
130مترباانباربانگهباني بلوارمعلم
شناسه ملک :
PME-01933

مبلغ ودیعه :
تومان 10,000,000

اجاره بها :
تومان 2,000,000 / ماه

متراژ سوله :
130 متر مربع

متراژ زمین :
2,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
آزادگان  فيروزبهرام (اجاره 100مترسالن صنعتي)
آزادگان فيروزبهرام (اجاره 100مترسالن صنعتي)
شناسه ملک :
PME-01921

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
100 متر مربع

متراژ زمین :
200 متر مربع

متراژ اداری :
20 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
آزادگان  عرفان(اجاره 140مترسالن مناسب كارتميز)
آزادگان عرفان(اجاره 140مترسالن مناسب كارتميز)
شناسه ملک :
PME-01920

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
140 متر مربع

متراژ زمین :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز
آزادگان  شمس آباد(اجاره 120مترسالن صنعتي)
آزادگان شمس آباد(اجاره 120مترسالن صنعتي)
شناسه ملک :
PME-01919

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
120 متر مربع

متراژ زمین :
10,000 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز, تلفن
احمدآباد مستوفي 1250مترانبار
شناسه ملک :
PME-01917

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,250 متر مربع

متراژ زمین :
15,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن
17شهريور خيابان جوشن
17شهريور خيابان جوشن
شناسه ملک :
PME-01916

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
170 متر مربع

متراژ زمین :
195 متر مربع

متراژ اداری :
20 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
مرزداران 160مترانبار
شناسه ملک :
PME-01906

مبلغ ودیعه :
تومان 20,000,000

اجاره بها :
تومان 3,000,000 / ماه

متراژ سوله :
160 متر مربع

متراژ زمین :
160 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
كارگاه 1000متري كشش ميلگرد فيروزبهرام گلدسته
شناسه ملک :
PME-01905

مبلغ ودیعه :
تومان 50,000,000

اجاره بها :
تومان 6,000,000 / ماه

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
1,500 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن