امروز ۲۷ شهریور ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۲۷ شهریور ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

اجاره کارگاه

انبارعمومي سه راه افسريه 230متر
شناسه ملک :
PME-01854

اجاره بها :
تومان 3,700,000 / ماه

متراژ سوله :
230 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق, تلفن
جاده انديشه انبار2000متري
شناسه ملک :
PME-01842

مبلغ ودیعه :
تومان 50,000,000

اجاره بها :
تومان 12,000,000 / ماه

متراژ سوله :
2,000 متر مربع

متراژ زمین :
130,000 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن
بزرگراه فتح، فتح 13انباربهداشتي
بزرگراه فتح، فتح 13انباربهداشتي
شناسه ملک :
PME-01841

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
180 متر مربع

متراژ اداری :
65 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق, تلفن
گرمدره انباربهداشتي 750متر
گرمدره انباربهداشتي 750متر
شناسه ملک :
PME-01839

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
750 متر مربع

متراژ زمین :
1,400 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
بزرگراه لشكري 3000مترانباردر6 باب
بزرگراه لشكري 3000مترانباردر6 باب
شناسه ملک :
PME-01838

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
500 متر مربع

متراژ زمین :
5,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
 داروپخش جاده مخصوص330مترانبار
داروپخش جاده مخصوص330مترانبار
شناسه ملک :
PME-01837

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
330 متر مربع

متراژ زمین :
450 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
شادآباد خيابان جوشن بورس تراشكاري وصنعتي
شادآباد خيابان جوشن بورس تراشكاري وصنعتي
شناسه ملک :
PME-01833

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
60 متر مربع

متراژ زمین :
80 متر مربع

متراژ اداری :
10 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
انبار
انبار
شناسه ملک :
PME-01825

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
400 متر مربع

متراژ زمین :
400 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
اجاره كارگاه بلوارمعلم
اجاره كارگاه بلوارمعلم
شناسه ملک :
PME-01824

مبلغ ودیعه :
تومان 10,000,000

اجاره بها :
تومان 1,000,000 / ماه

متراژ سوله :
60 متر مربع

متراژ زمین :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز
اجاره سوله جرثقيل دار
اجاره سوله جرثقيل دار
شناسه ملک :
PME-01822

مبلغ ودیعه :
تومان 150,000,000

اجاره بها :
تومان 30,000,000 / ماه

متراژ سوله :
900 متر مربع

متراژ زمین :
3,000 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, برق سه فاز
اجاره سوله مناسب انبار خيابان رجايي
اجاره سوله مناسب انبار خيابان رجايي
شناسه ملک :
PME-01810

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
900 متر مربع

متراژ زمین :
1,000 متر مربع

متراژ اداری :
150 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جاده قديم فتح ميدان شيرپاستوريزه زيرقيمت فوري
جاده قديم فتح ميدان شيرپاستوريزه زيرقيمت فوري
شناسه ملک :
PME-01807

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
1,000 متر مربع