امروز ۲۷ شهریور ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۲۷ شهریور ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

اجاره کارگاه

اجاره زيرزمين جهت توليدي،كارگاه،تهرانسر
اجاره زيرزمين جهت توليدي،كارگاه،تهرانسر
شناسه ملک :
PME-01688

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
100 متر مربع

متراژ زمین :
140 متر مربع

متراژ اداری :
15 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
اجاره اداري وانبار تهرانسر
شناسه ملک :
PME-01687

اجاره بها :
تماس بگیرید.

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
اجااره انباربهداشتی در خادم آباد شهريار
اجااره انباربهداشتی در خادم آباد شهريار
شناسه ملک :
PME-01684

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
600 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
قابل توجه نمايندگيها 17000متر+400مترنمايشگاه
قابل توجه نمايندگيها 17000متر+400مترنمايشگاه
شناسه ملک :
PME-01655

مبلغ ودیعه :
تومان 12,000,000,000

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
17,000 متر مربع

متراژ زمین :
27,000 متر مربع

متراژ اداری :
1,000 متر مربع

متراژ تجاری :
400 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
5000مترسوله 12000مترزمين جاده مخصوص كرج
5000مترسوله 12000مترزمين جاده مخصوص كرج
شناسه ملک :
PME-01651

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
4,500 متر مربع

متراژ زمین :
12,000 متر مربع

متراژ اداری :
300 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
33000مترزمين مناسب انبار
33000مترزمين مناسب انبار
شناسه ملک :
PME-01646

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ زمین :
33,000 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز, تلفن
 مناسب مشاغل سنگين جاده مخصوص
مناسب مشاغل سنگين جاده مخصوص
شناسه ملک :
PME-01644

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
750 متر مربع

متراژ زمین :
1,500 متر مربع

متراژ اداری :
80 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
سالن مناسب پخش موادغذايي فوري بي نظيرباسكوبارگيري
سالن مناسب پخش موادغذايي فوري بي نظيرباسكوبارگيري
شناسه ملک :
PME-01639

مبلغ ودیعه :
تومان 100,000,000

اجاره بها :
تومان 12,000,000 / ماه

متراژ سوله :
400 متر مربع

متراژ زمین :
2,000 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز, تلفن
اجاره كارخانه توليد لوازم خانگي شهريار
شناسه ملک :
PME-01631

مبلغ ودیعه :
تومان 100,000,000

اجاره بها :
تومان 15,000,000 / ماه

متراژ سوله :
1,700 متر مربع

متراژ زمین :
2,400 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
شهرك صنعتي پرند
شناسه ملک :
PME-01628

مبلغ ودیعه :
تومان 30,000,000

اجاره بها :
تومان 8,000,000 / ماه

متراژ سوله :
800 متر مربع

متراژ زمین :
1,356 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز
تهرانسر80مترزیرزمین مناسب تولیدی سبک-انبار
تهرانسر80مترزیرزمین مناسب تولیدی سبک-انبار
شناسه ملک :
PME-01627

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
80 متر مربع

متراژ زمین :
80 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره250متری مناسب انبارآزادگان فیروزبهرام
اجاره250متری مناسب انبارآزادگان فیروزبهرام
شناسه ملک :
PME-01626

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
200 متر مربع

متراژ زمین :
200 متر مربع

متراژ اداری :
20 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق