امروز ۰۹ مرداد ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۹ مرداد ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

اجاره کارگاه

مبل وروكوبي مبل700متر كارگاه مناسب توليدي
مبل وروكوبي مبل700متر كارگاه مناسب توليدي
شناسه ملک :
PME-01525

مبلغ ودیعه :
تومان 20,000,000

اجاره بها :
تومان 5,000,000 / ماه

متراژ سوله :
7,000 متر مربع

متراژ زمین :
700 متر مربع

متراژ اداری :
30 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز, تلفن
اجاره انبارهاي عمومي جاده قديم ومخصوص كرج
اجاره انبارهاي عمومي جاده قديم ومخصوص كرج
شناسه ملک :
PME-01524

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ زمین :
30 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق, تلفن
شهرك صنعتي شمس آبادمشارکت / اجاره
شهرك صنعتي شمس آبادمشارکت / اجاره
شناسه ملک :
PME-01523

مبلغ ودیعه :
تومان 100,000,000

اجاره بها :
تومان 8,000,000 / ماه

متراژ سوله :
800 متر مربع

متراژ زمین :
6,000 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
اجاره انبار کوچک میدان شیر پاستوریزه
اجاره انبار کوچک میدان شیر پاستوریزه
شناسه ملک :
PME-01520

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
40 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق
اجاره انبار وملک صنعتی شاداباد
شناسه ملک :
PME-01517

مبلغ ودیعه :
تومان 150,000,000

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
250 متر مربع

متراژ زمین :
250 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
اجاره انبار وملک صنعتی
شناسه ملک :
PME-01515

مبلغ ودیعه :
تومان 50,000,000

اجاره بها :
تومان 1,800,000 / ماه

متراژ سوله :
200 متر مربع

متراژ زمین :
200 متر مربع

متراژ اداری :
30 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
جاده قدیم اجاره ملک صنعتی
جاده قدیم اجاره ملک صنعتی
شناسه ملک :
PME-01496

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
700 متر مربع

متراژ زمین :
1,500 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
كارخانه رنگ الكتروستاتيك با تمامي تجهيزات
شناسه ملک :
PME-01483

مبلغ ودیعه :
تومان 100,000,000

اجاره بها :
تومان 11,000,000 / ماه

متراژ سوله :
720 متر مربع

متراژ زمین :
720 متر مربع

متراژ اداری :
40 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
آزادگان غفاری اجاره ملک صنعتی
شناسه ملک :
PME-01479

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
200 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق, برق سه فاز
هشت هزار متر کارخانه جاده ماهدشت
هشت هزار متر کارخانه جاده ماهدشت
شناسه ملک :
PME-01468

اجاره بها :
تومان 3,000,000,000 / ماه

متراژ سوله :
1,500 متر مربع

متراژ زمین :
8,000 متر مربع

متراژ اداری :
150 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
جوشن(شادآباد) بهداشتي
جوشن(شادآباد) بهداشتي
شناسه ملک :
PME-01465

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
250 متر مربع

متراژ زمین :
280 متر مربع

متراژ اداری :
30 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
نصیراباد اجاره ملک صنعتی
شناسه ملک :
PME-01458

مبلغ ودیعه :
تومان 10,000,000

اجاره بها :
تومان 8,000,000 / ماه

متراژ سوله :
750 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن