امروز ۲۷ شهریور ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۲۷ شهریور ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

اجاره کارگاه

اجاره 25000 متر در جاده مخصوص کرج
اجاره 25000 متر در جاده مخصوص کرج
شناسه ملک :
PMF-04127

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
7,500 متر مربع

متراژ زمین :
25,000 متر مربع

متراژ اداری :
700 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, تلفن
اجاره سوله در شهرك صنعتي ماهدشت
اجاره سوله در شهرك صنعتي ماهدشت
شناسه ملک :
PME-04116

مبلغ ودیعه :
تومان 80,000,000

اجاره بها :
تومان 15,000,000 / ماه

متراژ سوله :
1,200 متر مربع

متراژ زمین :
14,000 متر مربع

متراژ اداری :
110 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, برق, برق سه فاز
اجاره سوله کارگاه جاده مخصوص کرج 500متر
اجاره سوله کارگاه جاده مخصوص کرج 500متر
شناسه ملک :
PME-04096

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
200 متر مربع

متراژ زمین :
500 متر مربع

متراژ اداری :
80 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره سوله درشهرک صنعتی گلکون شهریار سعیدآباد
اجاره سوله درشهرک صنعتی گلکون شهریار سعیدآباد
شناسه ملک :
PME-04088

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
220 متر مربع

متراژ زمین :
280 متر مربع

متراژ اداری :
30 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
اجاره 80 متر کارگاه درشادآباد جاده قدیم کرج
اجاره 80 متر کارگاه درشادآباد جاده قدیم کرج
شناسه ملک :
PME-04082

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
80 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن
اجاره کارگاه انبار شهیدرجایی 1000 متر
اجاره کارگاه انبار شهیدرجایی 1000 متر
شناسه ملک :
PME-04071

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
550 متر مربع

متراژ زمین :
1,000 متر مربع

متراژ اداری :
70 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
آزادگان شمس آباد اجاره انبار کارگاه
آزادگان شمس آباد اجاره انبار کارگاه
شناسه ملک :
PME-04069

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
8,000 متر مربع

متراژ زمین :
24,000 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز
کیلومتر17 جاده مخصوص کرج داروپخش اجاره انبار
کیلومتر17 جاده مخصوص کرج داروپخش اجاره انبار
شناسه ملک :
PME-04068

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
300 متر مربع

متراژ زمین :
320 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
کارخانه بسته بندی شهرک صنعتی کاسپین
کارخانه بسته بندی شهرک صنعتی کاسپین
شناسه ملک :
5e520d2cbd127

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
2,000 متر مربع

متراژ زمین :
2,520 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق, تلفن
 اجاره کارگاه  جاده قدیم شاداباد خ مختاری
اجاره کارگاه جاده قدیم شاداباد خ مختاری
شناسه ملک :
PMF-04051

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
500 متر مربع

متراژ زمین :
1,500 متر مربع

متراژ اداری :
110 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره سوله بهداشتی قلعه حسن خان شهر قدس
اجاره سوله بهداشتی قلعه حسن خان شهر قدس
شناسه ملک :
PME-04050

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,100 متر مربع

متراژ زمین :
1,650 متر مربع

متراژ اداری :
300 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جاده مخصوص کرج چهارراه تعاون  2000 متر
جاده مخصوص کرج چهارراه تعاون 2000 متر
شناسه ملک :
PME-04048

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
2,000 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن