امروز ۰۹ مرداد ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۹ مرداد ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

اجاره کارگاه

فتح اجاره ملک صنعتي
شناسه ملک :
PME-01406

اجاره بها :
تومان 12,000,000 / ماه

متراژ سوله :
100 متر مربع

متراژ زمین :
250 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
اجاره كارخانه صنعتي مناسب توليد وانبار
اجاره كارخانه صنعتي مناسب توليد وانبار
شناسه ملک :
PME-01405

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
7,000 متر مربع

متراژ زمین :
14,000 متر مربع

متراژ اداری :
500 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
اجاره يافروش كارخانه توليد شانه تخم مرغ (قزوين)
شناسه ملک :
PME-01404

مبلغ ودیعه :
تومان 200,000,000

اجاره بها :
تومان 20,000,000 / ماه

متراژ سوله :
1,200 متر مربع

متراژ زمین :
3,200 متر مربع

متراژ اداری :
150 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
بهداشتي،انبارياتوليد مناسب آشپزخانه صنعتي
شناسه ملک :
PME-01385

مبلغ ودیعه :
تومان 200,000,000

اجاره بها :
تومان 24,000,000 / ماه

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
1,000 متر مربع

متراژ اداری :
150 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
انبارشهرزيبا كوهسار
شناسه ملک :
PME-01384

مبلغ ودیعه :
تومان 30,000,000

اجاره بها :
تومان 5,000,000 / ماه

متراژ سوله :
200 متر مربع

متراژ زمین :
500 متر مربع

متراژ اداری :
30 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
اجاره ملک صنعتی آزادگان عرفان اجاره ملک صنعتی
شناسه ملک :
PME-01381

مبلغ ودیعه :
تومان 30,000,000

اجاره بها :
تومان 7,000,000 / ماه

متراژ سوله :
700 متر مربع

متراژ زمین :
2,500 متر مربع

متراژ اداری :
20 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق, برق سه فاز
واوان اجاره انباروکارگاه
شناسه ملک :
PME-01379

مبلغ ودیعه :
تومان 30,000,000

اجاره بها :
تومان 1,000,000 / ماه

متراژ سوله :
300 متر مربع

متراژ زمین :
1,100 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق, برق سه فاز
اجاره انبار12000مترجاده مخصوص كرج
اجاره انبار12000مترجاده مخصوص كرج
شناسه ملک :
PME-01376

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
4,800 متر مربع

متراژ زمین :
12,000 متر مربع

متراژ اداری :
300 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
اجاره ملک صنعتی درتهران بتون
اجاره ملک صنعتی درتهران بتون
شناسه ملک :
PME-01370

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ تجاری :
65 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
تهران بتون (شاداباد)اجاره
تهران بتون (شاداباد)اجاره
شناسه ملک :
PME-01369

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ تجاری :
60 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
رباط کریم سه راه آدران اجاره ملک صنعتی
شناسه ملک :
PME-01368

مبلغ ودیعه :
تومان 20,000,000

اجاره بها :
تومان 1,800,000 / ماه

متراژ سوله :
210 متر مربع

متراژ زمین :
310 متر مربع

متراژ اداری :
60 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق, برق سه فاز, تلفن
شهرك صنعتي كاسپين اجاره كارخانه
شهرك صنعتي كاسپين اجاره كارخانه
شناسه ملک :
PME-01361

مبلغ ودیعه :
تومان 100,000,000

اجاره بها :
تومان 11,000,000 / ماه

متراژ سوله :
1,800 متر مربع

متراژ زمین :
4,450 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن