امروز ۲۷ شهریور ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۲۷ شهریور ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

اجاره کارگاه

بهداشتي،انبارياتوليد مناسب آشپزخانه صنعتي
شناسه ملک :
PME-01385

مبلغ ودیعه :
تومان 200,000,000

اجاره بها :
تومان 24,000,000 / ماه

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
1,000 متر مربع

متراژ اداری :
150 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
انبارشهرزيبا كوهسار
شناسه ملک :
PME-01384

مبلغ ودیعه :
تومان 30,000,000

اجاره بها :
تومان 5,000,000 / ماه

متراژ سوله :
200 متر مربع

متراژ زمین :
500 متر مربع

متراژ اداری :
30 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
اجاره ملک صنعتی آزادگان عرفان اجاره ملک صنعتی
شناسه ملک :
PME-01381

مبلغ ودیعه :
تومان 30,000,000

اجاره بها :
تومان 7,000,000 / ماه

متراژ سوله :
700 متر مربع

متراژ زمین :
2,500 متر مربع

متراژ اداری :
20 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق, برق سه فاز
واوان اجاره انباروکارگاه
شناسه ملک :
PME-01379

مبلغ ودیعه :
تومان 30,000,000

اجاره بها :
تومان 1,000,000 / ماه

متراژ سوله :
300 متر مربع

متراژ زمین :
1,100 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق, برق سه فاز
اجاره انبار12000مترجاده مخصوص كرج
اجاره انبار12000مترجاده مخصوص كرج
شناسه ملک :
PME-01376

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
4,800 متر مربع

متراژ زمین :
12,000 متر مربع

متراژ اداری :
300 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
اجاره ملک صنعتی درتهران بتون
اجاره ملک صنعتی درتهران بتون
شناسه ملک :
PME-01370

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ تجاری :
65 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
تهران بتون (شاداباد)اجاره
تهران بتون (شاداباد)اجاره
شناسه ملک :
PME-01369

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ تجاری :
60 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
رباط کریم سه راه آدران اجاره ملک صنعتی
شناسه ملک :
PME-01368

مبلغ ودیعه :
تومان 20,000,000

اجاره بها :
تومان 1,800,000 / ماه

متراژ سوله :
210 متر مربع

متراژ زمین :
310 متر مربع

متراژ اداری :
60 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق, برق سه فاز, تلفن
شهرك صنعتي كاسپين اجاره كارخانه
شهرك صنعتي كاسپين اجاره كارخانه
شناسه ملک :
PME-01361

مبلغ ودیعه :
تومان 100,000,000

اجاره بها :
تومان 11,000,000 / ماه

متراژ سوله :
1,800 متر مربع

متراژ زمین :
4,450 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
رباط کریم سه راه آدران اجاره ملک صنعتی
شناسه ملک :
PME-01360

اجاره بها :
تومان 4,000,000 / ماه

متراژ سوله :
500 متر مربع

متراژ زمین :
1,000 متر مربع

متراژ اداری :
150 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
شاداباد خیابان سعیداباد اجاره ملک صنعتی
شناسه ملک :
PME-01355

مبلغ ودیعه :
تومان 80,000,000

اجاره بها :
تومان 950,000 / ماه

متراژ سوله :
70 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق
اتوبان آزادگان اجاره ملک صنعتی كارگاهي
اتوبان آزادگان اجاره ملک صنعتی كارگاهي
شناسه ملک :
PME-01354

مبلغ ودیعه :
تومان 10,000,000

اجاره بها :
تومان 2,000,000 / ماه

متراژ سوله :
230 متر مربع

متراژ زمین :
500 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق