امروز ۰۹ مرداد ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۹ مرداد ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

اجاره کارگاه

اجاره قالیشویی درشهران
شناسه ملک :
PME-01324

مبلغ ودیعه :
تومان 80,000,000

اجاره بها :
تومان 6,000,000 / ماه

متراژ زمین :
900 متر مربع

متراژ تجاری :
90 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق, تلفن
آزادگان شمال اجاره سالن صنعتی
شناسه ملک :
PME-01316

مبلغ ودیعه :
تومان 10,000,000

اجاره بها :
تومان 1,100,000 / ماه

متراژ سوله :
150 متر مربع

متراژ زمین :
150 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق
آزادگان شمال (روبروي يافت آباد)
شناسه ملک :
PME-01314

مبلغ ودیعه :
تومان 15,000,000

اجاره بها :
تومان 1,500,000 / ماه

متراژ سوله :
300 متر مربع

متراژ زمین :
300 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز
آزادگان روبروي يافت آباد
آزادگان روبروي يافت آباد
شناسه ملک :
PME-01305

مبلغ ودیعه :
تومان 10,000,000

اجاره بها :
تومان 1,500,000 / ماه

متراژ سوله :
180 متر مربع

متراژ زمین :
180 متر مربع

امکانات :
آب شهری, تلفن
اجاره كارخانه توليدلوازم خانگي استان البرز(كرج)
اجاره كارخانه توليدلوازم خانگي استان البرز(كرج)
شناسه ملک :
PME-01291

مبلغ ودیعه :
تومان 100,000,000

اجاره بها :
تومان 32,000,000 / ماه

متراژ سوله :
2,500 متر مربع

متراژ زمین :
4,000 متر مربع

متراژ اداری :
500 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
اجاره انبار بزرگراه آزادگان
اجاره انبار بزرگراه آزادگان
شناسه ملک :
PME-01285

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
3,500 متر مربع

متراژ زمین :
5,000 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق, برق سه فاز, تلفن
اجاره انبار سبك يا دفتراداري تهرانسر
اجاره انبار سبك يا دفتراداري تهرانسر
شناسه ملک :
PME-01272

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ زمین :
90 متر مربع

متراژ اداری :
90 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
اجاره كارگاه آزادگان شمال
اجاره كارگاه آزادگان شمال
شناسه ملک :
PME-01268

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
400 متر مربع

متراژ زمین :
400 متر مربع

متراژ اداری :
25 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز, تلفن
اجاره سوله نوساز آزادگان شمال
شناسه ملک :
PME-01255

مبلغ ودیعه :
تومان 50,000,000

اجاره بها :
تومان 7,000,000 / ماه

متراژ سوله :
800 متر مربع

متراژ زمین :
1,000 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز, تلفن
اجاره كارگاه جاده ساوه شهرك كاميون
شناسه ملک :
PME-01254

مبلغ ودیعه :
تومان 20,000,000

اجاره بها :
تومان 4,000,000 / ماه

متراژ سوله :
600 متر مربع

متراژ زمین :
4,000 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق سه فاز
سعيدآباد اجاره زمين مناسب انباربانگهباني
شناسه ملک :
PME-01247

اجاره بها :
تومان 1,000,000 / ماه

متراژ زمین :
500 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز
ازادگان اول اتوبان ساوه انباروتولید
شناسه ملک :
PME-01235

مبلغ ودیعه :
تومان 30,000,000

اجاره بها :
تومان 800,000 / ماه

متراژ سوله :
250 متر مربع

متراژ اداری :
12 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن