امروز ۰۹ مرداد ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۹ مرداد ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

اجاره کارگاه

اجاره انبار 1800متر مركزشهر آزادي
اجاره انبار 1800متر مركزشهر آزادي
شناسه ملک :
PME-01062

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,800 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره یا مشارکت کارخانه ساخت سازه های پیش ساخته
اجاره یا مشارکت کارخانه ساخت سازه های پیش ساخته
شناسه ملک :
PME-00946

اجاره بها :
تماس بگیرید.

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, برق, تلفن
استاد معين، اجاره انبار
استاد معين، اجاره انبار
شناسه ملک :
PME-00892

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
500 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق
جاده مخصوص كرج، اجاره انبار
جاده مخصوص كرج، اجاره انبار
شناسه ملک :
PME-00885

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ زمین :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
احمد آباد مستوفي، اجاره سالن
احمد آباد مستوفي، اجاره سالن
شناسه ملک :
PME-00880

مبلغ ودیعه :
تومان 15,000,000

اجاره بها :
تومان 2,700,000 / ماه

متراژ سوله :
400 متر مربع

امکانات :
گاز, برق, تلفن
تهرانسر، اجاره زمين
تهرانسر، اجاره زمين
شناسه ملک :
PME-00879

اجاره بها :
تماس بگیرید.

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز
چهارراه ايران خودرو، اجاره انبار
چهارراه ايران خودرو، اجاره انبار
شناسه ملک :
PME-00876

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
250 متر مربع

متراژ زمین :
300 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
قلعه حسن خان، اجاره سالن
قلعه حسن خان، اجاره سالن
شناسه ملک :
PME-00874

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
120 متر مربع

متراژ اداری :
15 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
جاده مخصوص كرج، اجاره صنعتي
جاده مخصوص كرج، اجاره صنعتي
شناسه ملک :
PME-00873

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
150 متر مربع

متراژ زمین :
480 متر مربع

متراژ اداری :
150 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز
ستارخان، اجاره انبار
ستارخان، اجاره انبار
شناسه ملک :
PME-00872

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ زمین :
60 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
جاده مخصوص كرج، اجاره انبار
جاده مخصوص كرج، اجاره انبار
شناسه ملک :
PME-00871

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,800 متر مربع

متراژ اداری :
24 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق
جاده قديم كرج، اجاره انبار
جاده قديم كرج، اجاره انبار
شناسه ملک :
PME-00870

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
500 متر مربع

متراژ زمین :
4,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن