امروز ۰۹ مرداد ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۹ مرداد ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

اجاره کارگاه

اتوبان آزادگان، اجاره سالن
اتوبان آزادگان، اجاره سالن
شناسه ملک :
PME-00863

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
250 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز
غرب تهران، اجاره كارگاه نان فانتزي
غرب تهران، اجاره كارگاه نان فانتزي
شناسه ملک :
PME-00860

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
100 متر مربع

متراژ زمین :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
جاده قديم كرج، اجاره كارخانه بتن
جاده قديم كرج، اجاره كارخانه بتن
شناسه ملک :
PME-00859

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ زمین :
6,000 متر مربع

متراژ اداری :
75 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق
ميدان تيموري، فروش و اجاره كارگاه mdf
ميدان تيموري، فروش و اجاره كارگاه mdf
شناسه ملک :
PME-00848

اجاره بها :
تماس بگیرید.

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
شهريار، اجاره صنعتي
شهريار، اجاره صنعتي
شناسه ملک :
PME-00842

مبلغ ودیعه :
تومان 50,000,000

اجاره بها :
تومان 9,000,000 / ماه

متراژ زمین :
8,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
خيابان رجايي، اجاره صنعتي
خيابان رجايي، اجاره صنعتي
شناسه ملک :
PME-00841

مبلغ ودیعه :
تومان 250,000,000

اجاره بها :
تومان 20,000,000 / ماه

متراژ زمین :
1,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
منطقه 22، اجاره انبار
منطقه 22، اجاره انبار
شناسه ملک :
PME-00838

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
500 متر مربع

متراژ زمین :
8,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
شهرك صنعتي چهاردانگه، اجاره (مناسب انبار)
شهرك صنعتي چهاردانگه، اجاره (مناسب انبار)
شناسه ملک :
PME-00835

مبلغ ودیعه :
تومان 100,000,000

اجاره بها :
تومان 7,000,000 / ماه

متراژ زمین :
800 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
رنگسازي اجاره كارخانه
رنگسازي اجاره كارخانه
شناسه ملک :
PME-00823

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
175 متر مربع

متراژ زمین :
900 متر مربع

متراژ اداری :
20 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز, تلفن
كارخانه توليد بتن
كارخانه توليد بتن
شناسه ملک :
PME-00821

اجاره بها :
تومان 20,000,000 / ماه

متراژ زمین :
500 متر مربع

متراژ اداری :
12 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره انبار
اجاره انبار
شناسه ملک :
PME-00819

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ زمین :
87 متر مربع

امکانات :
برق, تلفن
اجاره و رهن سوله شهر ری
اجاره و رهن سوله شهر ری
شناسه ملک :
PME-00817

اجاره بها :
تماس بگیرید.

امکانات :
آب شهری, آب چاه, برق, برق سه فاز