امروز ۰۹ مرداد ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۹ مرداد ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

اجاره کارگاه

اجاره ملك صنعتي مناسب انبار،جاده مخصوص كرج
اجاره ملك صنعتي مناسب انبار،جاده مخصوص كرج
شناسه ملک :
PME-00758

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
220 متر مربع

متراژ زمین :
400 متر مربع

متراژ اداری :
28 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن
اجاره انبار سراميك،آزادگان، فيروزبهرام
اجاره انبار سراميك،آزادگان، فيروزبهرام
شناسه ملک :
PME-00751

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
300 متر مربع

متراژ زمین :
2,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن
اجاره سالن صنعتي ، اتوبان بهشت زهرا
اجاره سالن صنعتي ، اتوبان بهشت زهرا
شناسه ملک :
PME-00734

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
500 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
اجاره ملك صنعتي، آزادگان، بعداز اتوبان ساوه
اجاره ملك صنعتي، آزادگان، بعداز اتوبان ساوه
شناسه ملک :
PME-00731

مبلغ ودیعه :
تومان 10,000,000

اجاره بها :
تومان 1,000,000 / ماه

متراژ سوله :
100 متر مربع

متراژ زمین :
170 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق
شهرك صنعتي زاگرس ، اجاره ملك صنعتي
شهرك صنعتي زاگرس ، اجاره ملك صنعتي
شناسه ملک :
PME-00722

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
600 متر مربع

متراژ زمین :
1,230 متر مربع

متراژ اداری :
60 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
اجاره ملك صنعتي ، چهاردانگه
اجاره ملك صنعتي ، چهاردانگه
شناسه ملک :
PME-00721

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
950 متر مربع

متراژ زمین :
5,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
اجاره انبار ، خيابان ستارخان
اجاره انبار ، خيابان ستارخان
شناسه ملک :
PME-00717

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
100 متر مربع

متراژ زمین :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق, تلفن
شهرك صنعتي چهاردانگه، اجاره ملك صنعتي
شهرك صنعتي چهاردانگه، اجاره ملك صنعتي
شناسه ملک :
PME-00716

مبلغ ودیعه :
تومان 200,000,000

اجاره بها :
تومان 12,000,000 / ماه

متراژ سوله :
500 متر مربع

متراژ اداری :
80 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
اجاره كارگاه صنعتي، شادآباد تهران بتن
اجاره كارگاه صنعتي، شادآباد تهران بتن
شناسه ملک :
PME-00688

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
75 متر مربع

متراژ زمین :
75 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره انبارMDF ، خيابان آيت الله كاشاني
اجاره انبارMDF ، خيابان آيت الله كاشاني
شناسه ملک :
PME-00687

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
250 متر مربع

متراژ زمین :
250 متر مربع

متراژ اداری :
12 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
اجاره ملك مناسب خياطي يا توليدي سبك، چيتگر شمالي
اجاره ملك مناسب خياطي يا توليدي سبك، چيتگر شمالي
شناسه ملک :
PME-00680

مبلغ ودیعه :
تومان 30,000,000

اجاره بها :
تومان 2,500,000 / ماه

متراژ سوله :
95 متر مربع

متراژ زمین :
156 متر مربع

متراژ اداری :
12 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
اجاره ملك مناسب نجاري
اجاره ملك مناسب نجاري
شناسه ملک :
PME-00660

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
400 متر مربع

متراژ زمین :
400 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن