امروز ۰۹ مرداد ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۹ مرداد ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

اجاره کارگاه

اجاره انبار ، داخل شهر، پونك
اجاره انبار ، داخل شهر، پونك
شناسه ملک :
PME-00538

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
200 متر مربع

متراژ زمین :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, تلفن
اجاره كارگاه ، فيروزبهرام
اجاره كارگاه ، فيروزبهرام
شناسه ملک :
PME-00537

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ زمین :
1,500 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
اجاره انبار ، شهرقدس
اجاره انبار ، شهرقدس
شناسه ملک :
PME-00536

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
220 متر مربع

متراژ زمین :
800 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
اجاره انبار ، داخل شهر
اجاره انبار ، داخل شهر
شناسه ملک :
PME-00532

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
900 متر مربع

متراژ زمین :
900 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره كاخانه پلاستيك ، اتوبان شهيد رجايي
اجاره كاخانه پلاستيك ، اتوبان شهيد رجايي
شناسه ملک :
PME-00525

اجاره بها :
تومان 10,000,000 / ماه

متراژ سوله :
1,480 متر مربع

متراژ زمین :
4,200 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره انبار، غرب تهران
اجاره انبار، غرب تهران
شناسه ملک :
PME-00512

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
اجاره بار انداز آهن آلات
اجاره بار انداز آهن آلات
شناسه ملک :
PME-00508

مبلغ ودیعه :
تومان 700,000,000

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ زمین :
3,000 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره كارخانه، انبار جاده مخصوص كرج
اجاره كارخانه، انبار جاده مخصوص كرج
شناسه ملک :
PME-00469

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
5,000 متر مربع

متراژ زمین :
8,000 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن
اجاره كارخانه، شهرك صنعتي پرند،
اجاره كارخانه، شهرك صنعتي پرند،
شناسه ملک :
PME-00431

مبلغ ودیعه :
تومان 120,000,000

اجاره بها :
تومان 500,000 / ماه

متراژ سوله :
700 متر مربع

متراژ زمین :
2,500 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
شهرك صنعتي جنت آباد، اسكلت فلزي
شهرك صنعتي جنت آباد، اسكلت فلزي
شناسه ملک :
PME-00429

مبلغ ودیعه :
تومان 40,000,000

اجاره بها :
تومان 4,000,000 / ماه

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
4,000 متر مربع

متراژ اداری :
400 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن
اجاره انبار، يا توليد شهرك صنعتي خوارزمي
اجاره انبار، يا توليد شهرك صنعتي خوارزمي
شناسه ملک :
PME-00417

اجاره بها :
تومان 15,000,000 / ماه

متراژ سوله :
3,000 متر مربع

متراژ زمین :
5,000 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره كارخانه، كارخانه بتن بامجوز آزادگان
اجاره كارخانه، كارخانه بتن بامجوز آزادگان
شناسه ملک :
PME-00412

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
500 متر مربع

متراژ زمین :
5,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن