امروز ۰۹ مرداد ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۹ مرداد ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

اجاره کارگاه

اجاره انبار شهرک گلستان اتوبان همت
اجاره انبار شهرک گلستان اتوبان همت
شناسه ملک :
PME-04008

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
400 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره انبار صنعتی درجاده مخصوص کرج گرمدره
اجاره انبار صنعتی درجاده مخصوص کرج گرمدره
شناسه ملک :
PME-04007

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
700 متر مربع

متراژ زمین :
900 متر مربع

متراژ اداری :
40 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره سوله درشهرک صنعتی شورآباد1700 متر
اجاره سوله درشهرک صنعتی شورآباد1700 متر
شناسه ملک :
PME-04002

مبلغ ودیعه :
تومان 30,000,000

اجاره بها :
تومان 11,000,000 / ماه

متراژ سوله :
500 متر مربع

متراژ زمین :
1,750 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
1000 مترانبار و کارگاه احمدآباد مستوفی
1000 مترانبار و کارگاه احمدآباد مستوفی
شناسه ملک :
PME-04000

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
1,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
1000 متر برجاده مخصوص کرج گرمدره
1000 متر برجاده مخصوص کرج گرمدره
شناسه ملک :
PME-03995

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
300 متر مربع

متراژ اداری :
220 متر مربع

متراژ تجاری :
210 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره کارگاه یا انبارخیابان کمیل 120 متر
اجاره کارگاه یا انبارخیابان کمیل 120 متر
شناسه ملک :
PME-03991

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
120 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز
اجاره سوله در شهرک صنعتی گلگون 144 متر
اجاره سوله در شهرک صنعتی گلگون 144 متر
شناسه ملک :
PME-03988

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
144 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره انبارجاده مخصوص کرج 2000 متر
اجاره انبارجاده مخصوص کرج 2000 متر
شناسه ملک :
PMF-03986

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ زمین :
2,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاه انبار دراول جاده مخصوص کرج 500 متر
اجاه انبار دراول جاده مخصوص کرج 500 متر
شناسه ملک :
PME-03965

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
500 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
اجاره سوله منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان
اجاره سوله منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان
شناسه ملک :
PME-03964

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,600 متر مربع

متراژ زمین :
3,594 متر مربع

متراژ اداری :
300 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره 1500 متر کارگاه در شاداباد
اجاره 1500 متر کارگاه در شاداباد
شناسه ملک :
PME-03960

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
500 متر مربع

متراژ زمین :
1,460 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

اجاره انبار صنعتی در جاده قدیم کرج  6700 متر
اجاره انبار صنعتی در جاده قدیم کرج 6700 متر
شناسه ملک :
PME-03959

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,600 متر مربع

متراژ زمین :
6,700 متر مربع

متراژ اداری :
70 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن